CREATONVIL

2019-2021 – PATRIMONIU ŞI ÎNNOIRE URBANĂ: SPAŢIILE CREATIVE, CULTURA INCLUSIVĂ ŞI ANTRENAREA SPIRITULUI CIVIC   Codul proiectului: CREATONVIL/17-AUF Proiect finanţat prin Programul PN III/Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral/Modulul AUF-RO Perioada de implementare: 1 martie 2019 – 31 decembrie 2021 Buget proiect UBB 25.853 RON Autoritatea…

Inventarierea, evaluarea şi prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice ale Regiunii de Nord-Vest

Inventarierea, evaluarea şi prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice ale Regiunii de Nord-Vest An: 2019 Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean Înscris ca serviciu de consultanță, proiectul își propune punerea în evidenţă a resurselor…

Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Sălaj

Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Sălaj Perioadă: 2018-2020 Beneficiar: Consiliul Județean Sălaj Elaboratori: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting, S.C. Urban Team S.R.L., S.C. Quattro Design S.R.L., S.C. F&R Worldwide S.R.L.,…

DISRUR

2016-2017 – DISPARITĂŢI DEMOGRAFICE ÎN SPAŢII RURALE Codul proiectului: DISRUR/14-AUF Proiect finanţat prin Programul PN III/Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral/Modulul AUF-RO    Perioada de implementare: august 2016 – octombrie 2017 Buget proiect: 67.388 RON Autoritatea contractantă: Institutul de Fizică Atomică – IFA…

Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Zona Sătmarului, în vederea implementării planului de dezvoltare locală

Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Zona Sătmarului, în vederea implementării planului de dezvoltare locală An: 2014 Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului Şef proiect: Şef lucrări dr. Nicoleta David În…

Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Sud-Vest Satu Mare, în vederea implementării planului de dezvoltare locală

Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Sud-Vest Satu Mare, în vederea implementării planului de dezvoltare locală An: 2014 Beneficiar: Asociaţia Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean GAL…

Strategia de Dezvoltare a Comunei Aiton

Strategia de Dezvoltare a Comunei Aiton An: 2013 Beneficiar: Primăria comunei Aiton Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean Comuna Aiton este un excelent exemplu de sistem rural bipolar, alcătuit din două aşezări, Aiton şi Rediu, învecinate spaţial, cu un potenţial economic…

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Inter-Orăşenesc-Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov)

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Inter-Orăşenesc-Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov) Ani: 2009-2011 Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean Studiul este unul cu caracter director, elaborat pentru o perioadă de timp mediu…

TICAD

2009-2012 – TISA CATCHMENT AREA DEVELOPMENT Codul proiectului: SEE/A/638/4.2/X – TICAD Proiect finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei Perioada de implementare: 01.05.2009-28.02.2012 Parteneri: Partener coordonator: VÁTI Compania Maghiară Publică Non-profit cu Răspundere Limitată pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană (Ungaria);…

Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean – PATJ – Judeţul Maramureş

Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean – PATJ – Judeţul Maramureş An: 2009 Beneficiar: Consiliul Judeţean Maramureş Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean Planul de amenajare s-a înscris de la bun început printr-o analiză minuţioasă a situaţiei existente, o determinantă…