Strategie de dezvoltare economico-socială a microregiunii Tăşnad

Strategie de dezvoltare economico-socială a microregiunii Tăşnad

An: 2003
Beneficiar: Primăria Tăşnad
Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean

Specialiştii Facultăţii de Geografie din Cluj-Napoca, buni cunoscători ai teritoriului cu toate elementele lui componente, de origine naturală sau antropică, au vizat, prin strategia elaborată evidenţierea acelor resurse şi particularităţi ale spaţiului cercetat care-i pot conferi acestuia suport al dezvoltării actuale şi de perspectivă, precum şi şanse în competiţia permanentă cu teritoriile învecinate. Ca urmare, inventarierea resurselor naturale ale solului şi subsolului, ca premisă fundamentală a oricărei dezvoltări, este strâns corelată cu analiza resurselor umane din microregiune, factorul antropic fiind elementul motrice direct implicat în gestionarea celor dintâi. Omul produce prin sine pentru sine, între posibilităţile şi dezideratele lui fiind necesară o interrelaţie armonioasă. Un alt aspect al strategiei de faţă este focalizarea asupra infrastructurii tehnice a teritoriului (căi de acces, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă şi canalizarea, alimentarea cu gaze etc). Ea asigură, în orice sistem teritorial, liniile de forţă, de concentrare şi dispersie a energiei, bunurilor şi mijloacelor fără de care funcţionarea lui optimă este imposibilă. Ea se răsfrânge în manieră polivalentă, atât în domeniul economic, cât mai ales în cel social, unde defineşte anumite standarde calitative obligatorii pentru civilizaţia actuală.

Related Articles