Noutăţi
____________________________________________

17 martie 2017
Practică de specialitate în Ţinutul Ciceului şi Ţara Năsăudului

1 martie 2017
Ţara Haţegului. Studiu de Geografie Regională (e-book)