OBIECTIVE

Centrul de Geografie Regională, înfiinţat în anul 2003, vizează abordări ştiinţifice de actualitate ale domeniului geografic precum dezvoltarea locală şi regională durabilă, coeziunea teritorială, planificarea şi amenajarea teritoriului.

OBIECTIVE
Principalele obiective ale centrului vizează:

1. Cercetarea fenomenului regional, în toate ipostazele sale.

2. Servicii de consultanţă şi de elaborare a unor studii de specialitate care să răspundă nevoilor actuale ale societăţii în domeniul dezvoltării locale şi regionale:

  • evaluarea potenţialului natural şi uman al diverselor unităţi şi subunităţi geografice; 
  • elaborarea strategiilor de dezvoltare a teritoriului la diverse scări şi niveluri de complexitate (local, microregional, zonal, transfrontalier, regional, transnaţional);
  • elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului;
  • analiza disparităţilor teritoriale, socio-economice sau infrastructurale;
  • analiza arealelor, polilor şi axelor de gravitaţie spaţială;
  • analiza spaţiilor mentale geografice;
  • analiza peisajelor culturale.

3. Formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor interesaţi de domeniul cercetării fenomenului regional, prin pregătire practică şi implicare în activităţi de cercetare.

DIRECŢII DE CERCETARE
1. elaborarea unor planuri de amenajare teritorială, de la nivel microscalar la un macro-sistem teritorial (PATZ, PATIO, PATIJ, PATJ, PATR), de la documentaţii de amenajare locală, zonală, interregională până la documentaţii transfrontaliere şi europene;
2. elaborarea strategiilor de dezvoltare, pentru varii niveluri teritoriale, implicând totodată grade de complexitate diferite;
3. cercetare fundamentală şi aplicativă privind turismul regional şi implicaţiile acestuia în dezvoltarea regională;

4. analize regionale ale unităţilor teritoriale de tip ţară şi ţinut;
5. analiza peisajelor culturale;
6. GIS aplicat în planificarea teritorială.


DOCUMENTE 
Statutul Centrului de Geografie Regională
Regulamentul de funcţionare al Centrului de Geografie Regională
Organigrama Centrului de Geografie Regională