Strategie de Dezvoltare Locală pentru Municipiul Craiova

Strategie de Dezvoltare Locală pentru Municipiul Craiova

An: 2006
Beneficiar: Primăria Municipiului Craiova
Şef proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean

Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiului Craiova (ce poate fi aplicată oricărei entităţi urbane) se fundamentează pe concluziile introspecţiilor anterioare, dedicate situaţiei existente şi disfuncţionalităţilor, precum şi pe analiza SWOT elaborată de către proiectant şi amendată, cu folositoare sugestii şi propuneri, de către actorii locali, constituiţi încă de la debutul analizei în grupuri de lucru, adică de către cei chemaţi să aplice strategia de faţă. Parametrii strategiei de faţă derivă, în primul rând, din nevoile de eliminare a disfuncţiilor existente şi de optimizare a structurii şi funcţiilor sistemului teritorial al municipiului Craiova, cât şi din proiecţia, ştiinţific formulată, a devenirii lui în perspectivă. Propunerile noastre, departe de a fi prea îndrăzneţe, însumează acele intervenţii care înmagazinează valenţele cele mai fertile, impactul cel mai complex şi mai benefic pentru optimizarea organismului urban. O strategie novatoare trebuie să iasă din anonimatul aspectului comun, să devină un ferment capabil să catalizeze energiile locului întru dezvoltarea şi afirmarea lui permanentă. Aşa cum, cu certitudine, este strategia propusă, pe care Craiova, printre primele mari oraşe ale ţării, o merită cu prisosinţă.

Related Articles