Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, Judeţul Sibiu – reconfigurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale şi analiza strategică de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, Judeţul Sibiu

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, Judeţul Sibiu – reconfigurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale şi analiza strategică de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, Judeţul Sibiu

An: 2009
Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
Şef proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean

Situată chiar în inima ţării, Valea Hârtibaciului, contrar avantajelor poziţionale de care dispune, se caracterizează printr-un accentuat ruralism, devenind un teritoriu de profundă izolare. În afară de acest aspect, individualizarea unui spaţiu mental propriu, suprapunerea peste Podişul Hârtibaciu, definit de prezenţa arealelor protejate, sau iniţiativele comunităţii de constituire a unei microasociaţii de dezvoltare socio-economică care să le servească interesele constituie premisele de susţinere a devenirii teritoriului zonal ca regiune de program. Prezenta lucrare şi-a propus, cu obstinenţă, să treacă dincolo de situaţia teritorială existentă şi să prezinte, justificat şi obiectiv, un ansamblu de direcţii, măsuri şi obiective, particularizate pentru domeniile principale de acţiune (mediu, resurse socio-umane, economie, infrastructura tehnică, reţeaua de localităţi, patrimoniul construit etc.).

Related Articles