CREATONVIL

2019-2021 – PATRIMONIU ŞI ÎNNOIRE URBANĂ: SPAŢIILE CREATIVE, CULTURA INCLUSIVĂ ŞI ANTRENAREA SPIRITULUI CIVIC

Codul proiectului: CREATONVIL/17-AUF
Proiect finanţat prin Programul PN III/Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral/Modulul AUF-RO
Perioada de implementare: 1 martie 2019 – 31 decembrie 2021
Buget proiect UBB 25.853 RON

Autoritatea contractantă: Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) în parteneriat cu Institutul de Fizică Atomică (IFA)

Parteneri

 • Partener coordonator: Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Raţională a Teritoriului (CDR-START), Timişoara (România)
 • Universităţi partenere: Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de Geografie Regională (CGR), Cluj-Napoca (România); Academia de Studii Economice a Moldovei, Laboratorul de Demografie, Chişinău (Republica Moldova); Université d’Angers, ESO-Angers-CNRS, Angers (Franţa)

Obiective
Scopul principal al proiectului este de a genera informa tie nouă, competitivă în cunoaşterea spaţiilor urbane creative, în stimularea spiritului antreprenorial local din sfera activităţilor creative şi în impulsionarea implicării populaţiei.

Obiective ştiinţifice
1. Să asigure o bună delimitare a activităţilor care generează spaţii urbane creative, conform bibliografiei internaţionale, documentelor europene, strategiilor şi legislaţiilor naţionale, documentelor locale specifice;
2. Să utilizeze metode şi instrumente de lucru adecvate, cu privilegierea instrumentelor digitale, a celor de investigaţie socială directă şi a activităţilor participative pe teren;
3. Să identifice mecanisme de structurare şi afirmare a spaţiilor creative de succes, pe baza studiilor de caz şi a studiului reţelelor, în contextual aplicării principiilor teoriei difuziunii;
4. Să elaboreze modele spaţiale şi se sistem (funcţionale), cu accent pe bunele practici şi pe relevarea potenţialului de replicare a acestora;
5. Să conducă la modalităţi variate şi moderne de difuzare a rezultatelor cercetării, valorizante pentru membrii consorţiului şi eficiente pentru comunităţile locale.

Obiective aplicative
1. Constituirea unei baze de date cuprinzătoare pentru documentarea activităţilor creative şi a spaţiilor creative;
2. Realizarea unei tipologii a spaţiilor creative din oraşele analizate, dublată de hărţi digitale cu caracter tipologic, relaţional şi cu funcţii interactive;
3. Elaborarea de modele spaţiale, cu accent pe relevarea bunelor practici, cu potenţial de replicare;
4. Organizarea a cel puţin trei evenimente cu participare universitară internaţională şi implicarea actorilor din spaţiile creative: două seminarii de lucru şi o conferinţă internaţională;
5. Organizarea a două conferinţe de presă, pentru a face cunoscute preocupările consorţiului, ale finanţatorilor, respectiv pentru a creşte impactul cercetărilor întreprinse;
6. Elaborarea unor formate adecvate difuzării rezultatelor cercetării prin mijloace digitale, cu respectarea deontologiei ştiinţifice şi a drepturilor de autor.

Etape şi activităţi prevăzute:
Pentru asigurarea interdisciplinarităţii parteneriatului creat şi a transferului de modele de bune practici din statele partenere spre spaţiul rural românesc, au fost prevăzute 3 etape de lucru distincte, fiecare dintre acestea axată pe un anumit tip de activitate, după cum urmează:

Etapa I. Analiza diagnostic a spaţiilor creative urbane
A I.1. Identificare spaţii creative
A I.2. Creare/actualizare bază de date

Etapa II. Modele de guvernanţă şi eficienţa spaţiilor creative urbane
A II.1. Analiza stakeholderilor
A II.2. Transfer de bune practici

Etapa III. Publicarea şi diseminarea rezultatelor
A III.1. Diseminare rezultate

 

Activitate de voluntariat
Unul din obiectivele secundare ale proiectului 17-AUF/CREATONVIL constă în formarea unor tineri cercetători privind utilizarea unor instrumente de lucru pentru cartarea sectorului cultural și creativ. În acest context, doctoranda Cosmina Daniela-Ursu a fost implicată de la începutul proiectului în toate activitățile acestuia, prin contractul de voluntariat nr. 741/1.08.2019.

Activitatea de voluntariat, desfășurată în intervalul 08.2019 – prezent, s-a materializat în:

 • participare la crearea bazei de date a spațiilor creative independente din Cluj-Napoca;
 • identificarea spațiilor creative independente din Cluj-Napoca;
 • aplicarea unor instrumente de lucru (fișe de observații, interviuri) privind cartarea atributelor spațiilor creative independente din Cluj-Napoca;
 • participare la conferința de deschidere a proiectului, desfășurată în Timișoara, în 13-15.05.2019;
 • implicare în crearea materialului asociat prezentării susținute în cadrul conferinței de deschidere a proiectului;
 • participare la întâlnirile fizice sau online stabilite la nivelul consorțiului din proiect;
 • implicare în elaborarea unor materiale științifice asociate rezultatelor proiectului.

 

REZULTATE ŞI PRODUSE

1. Activităţi


Schimb de modele de bune practici în domeniul industriilor creative, 18-21 noiembrie 2019, Chişinău, Republica Moldova

În perioada 18-21 noiembrie 2019, două dintre echipele de implementare ale proiectului CREATONVIL, respectiv Universitatea Babeș-Bolyai și Academia de Științe Economice a Moldovei, au avut un schimb de experiență în Chișinău, Republica Moldova. Scopul acestei întâlniri a fost realizarea unui dialog pe baza rezultatelor parțiale obținute în cadrul proiectului CREATONVIL. În acest sens, au fost discutate următoarele aspecte:

 • statusul documentării pe teren și a creării bazei de date (23 de spații creative cartate pentru municipiul Cluj-Napoca și 6 spații creative cartate pentru Chișinău), cu posibilitatea realizării unei analize comparative a unor spații creative ca studiu de caz din cele două orașe;
 • oportunități de colaborare profesională, fie prin pregătirea unor noi aplicații de proiect, fie prin participarea la manifestări științifice comune;
 • posibilități de colaborare didactică, prin facilitarea unor burse de mobilitate pentru studenții celor două instituții;
 • realizarea unei cercetări axată pe o temă complementară dedicată întregului spațiu românesc suprapus celor două state implicate.

Totodată, cele două echipe de proiect au vizitat un spațiu creativ din Chișinău, ARTCOR, un spațiu ce își propune să încurajeze pregătirea profesională a unor artiști din subsectoare de activitate precum design grafic, animație, film sau muzică.

 

 

 

 

 

Vizită de lucru în spaţii creative clujene, 21-25 iunie 2021, Cluj-Napoca, România

În intervalul 21-25 iunie 2021, în cadrul proiectului CREATONVIL/17-AUF a avut loc, la sediul Centrului de Geografie Regională, o mobilitate a partenerilor moldoveni implicați în consorțiu. Alături de Valeriu Sainsus și Mihai Hachi, cadre didactice ale Academiei de Studii Economice a Moldovei, membrii echipei reprezentând Universitatea Babeș-Bolyai au punctat câteva elemente privind situaţia actuală a proiectului, moduri de diseminare a rezultatelor proiectului, schimb de bune practici la nivelul unor spații creative independente din Cluj-Napoca şi Chişinău. Totodată, nu au fost neglijate nici discuțiile privind modul în care creativitatea artiştilor, lucrătorilor culturali, managerilor culturali, antreprenorilor culturali sau a altor categorii de persoane ce activează în sectorul industriilor creative poate fi susținută, cu atât mai mult acum, într-o perioadă în care actorii ce activează în sectorul cultural încearcă să-şi repoziționeze activitatea.

Pentru schimb de idei şi experiențe împărtăşite, ne exprimăm gratitudinea către gestionarii unora dintre spațiile creative clujene: Cluj Innovation Park – CREIC, Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Centrul de Interes, Muzeon

 

 

 

 

 
Workshop CREATONVIL, Angers, 30 septembrie 2021

În 30 septembrie 2021, în cadrul consorțiului proiectului Patrimoniu și înnoire urbană: spațiile creative, cultura inclusivă și antrenarea spiritului civic a avut loc un workshop, în format hibrid. În cadrul acestuia au participat reprezentanți ai celor patru universități partenere: Universitatea de Vest din Timișoara (Lider de consorțiu), Universitatea Babeş-Bolyai (P1), Academia de Studii Economice a Moldovei (P2) și Universitatea din Angers (P3).

Reprezentanții Facultății de Geografie din cadrul Universității Babeş-Bolyai au susținut o prezentare intitulată La culture en ligne en temps de confinement. Etude de cas : pratiques culturelles en Cluj-Napoca (Roumanie).

 
Conferința Internațională Creativitate, Cultură, Dezvoltare, Timișoara, 11-12 noiembrie 2021

În perioada 11-12 noiembrie 2021, Universitatea de Vest din Timişoara organizează, în format hibrid, conferința internațională Creativitate, Cultură, Dezvoltare. Activitățile conferinței vor include sesiuni de comunicări, mese rotunde și vizite în spații cultural-creative din Timișoara. Termenul limită pentru înscrierea participanților este 25 octombrie 2021.

Conferința marchează și finalizarea proiectului Patrimoniu și înnoire urbană: spațiile creative, cultura inclusivă și antrenarea spiritului civic, finanțat prin PN III, Subprogramul 3.1 Bilateral/Multilateral (Modulul AUF-RO), proiect realizat în consorțiu internațional, format din Universitatea de Vest din Timișoara (Lider de consorțiu), Universitatea Babeș-Bolyai (P1), Academia de Studii Economice a Moldovei (P2) și Universitatea din Angers (P3).

Pentru înscriere, participanții sunt invitați să acceseze formularul: https://forms.gle/rv3sezTQfk4ytqNWA

Află mai multe:
Circulară conferință

  

Participare la conferința de finalizare a proiectului CREATONVIL, Timișoara, 11-12 noiembrie 2021

În perioada 11-12 noiembrie 2021, o parte din membrii proiectului CREATONVIL din partea Universităţii Babeş-Bolyai au participat la conferinţa internaţională Creativitate, Cultură, Dezvoltare, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara. În cadrul acesteia au fost prezentate rezultate ale proiectului CREATONVIL din partea tuturor partenerilor implicaţi în proiect. Totodată, mesele rotunde desfăşurate au reunit, sub forma unor dezbateri, actori locali şi relevanţi din sectorul cultural creativ, punctându-se exemple de bună practică din diferite subsectoare culturale şi impactul sectorului cultural şi creativ în regenerarea urbană şi în dezvoltarea spiritului participativ.

Află mai multe:
Programul conferinței

 

2. Rezultate

Hurezean R. (2021), Cum s-a adaptat cultura la trecerea prin tunelul pandemiei. Arta de a înțelege virusul, Transilvania Reporter.

Marian-Potra Alexandra-Camelia, Pop Ana-Maria, Hognogi Gheorghe-Gavrilă, Nagy Júlia A. (2022), Resilience of the Romanian Independent Cultural Sector under COVID-19 Pandemic Using the Grounded Theory, Sustainability, 14(8), DOI: 10.3390/su14084564

Pop A.M., Marian-Potra A.C., Hognogi G.G. (2020), A fi sau a nu fi rezilient? Inițiative muzeistice pe perioada pandemiei COVID-19 (To be or not to be resilient: Museum initiatives during the COVID-19 pandemic), Revista Muzeelor, nr. 1.

Pop A.M., Marian-Potra A.C., Hognogi G.G. (2021), Primul an pandemic: (e)Cultură în pandemie, SINTEZA. Revistă de cultură și gândire strategică

Pop Ana-Maria, Marian-Potra Alexandra-Camelia, Hognogi Gheorghe-Gavrilă (2022), E(Culture) and new perspectives for territorial evolution, Les Cahiers du CEDIMES, Enjeux Sociaux et Stratégies Économiques, 17(3): 78-88

Popa N., Pop A.M., Marian-Potra A.C., Cocean P., Hognogi G.G., David N. (2021), The resilience of independent sector creative industries. The impact of the Covid 19 pandemic on creative activities in two large cities in Romania,  International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(14), 7674, https://doi.org/10.3390/ijerph18147674

 

Persoane de contact:

Prof. univ. dr. Nicolae POPA
Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Raţională a Teritoriului, Timişoara, România
E-mail: nicolae.popa@e-uvt.ro

CS III dr. Ana-Maria POP
Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de Geografie Regională, Cluj-Napoca, România
E-mail: ana-maria.pop@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Valeriu SAINSUS
Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
E-mail: sainsusvaleriu@gmail.com

Conf. univ. dr. Emmanuel BIOTEAU
Université d’Angers, Angers, Franţa
E-mail: emmanuel.bioteau@univ-angers.fr

 

Related Articles