MEMBRI

Biroul de conducere şi Consiliul Ştiinţific al Centrului de Geografie Regională  |  Membri titulari  |  Membri asociaţi

 

Biroul de conducere şi Consiliul Ştiinţific al Centrului de Geografie Regională

Raularian RUSU

Organizarea spațiului geografic; Planificarea teritoriului; Regiuni transfrontaliere; Geografie regională; Geografie istorică; Amenajarea teritoriului; Geografia așezărilor; Planificare spațială integrată; Geografie urbană; Politici și strategii de dezvoltare regională și locală; Planning turistic; Infrastructuri teritoriale; Geografia Regională a României

Pompei COCEAN

Geografie regională; Amenajare şi planificare teritorială; Geografia turismului; Carstologie

Titus Cristian MAN

GIS; Cartografie Digitală; Teledetecţie; Mobilitate

Ana-Maria POP

Geografie regională; Amenajarea teritoriului; Guvernanţă teritorială

Lelia PAPP

Geografie regională; Planificare teritorială; Dezvoltare locală şi regională; Metodologia cercetării în geografia regională


Membri titulari

József BENEDEK

Planificare teritorială (geograf-urbanist); Dezvoltare regională

Nicoleta DAVID

Geografie regională; Planificare şi dezvoltare teritorială; Regiuni marginalizate; Regiuni defavorizate; Peisaje culturale

Sorin FILIP

Geografie regională; Planificare teritorială

Gheorghe-Gavrilă HOGNOGI

GIS; Geografie regională; Amenajarea teritoriului; Planificare teritorială

Gabriela ILIEŞ

Geografia turismului; Geografie aplicată; Prospectare turistică; Geografia Maramureşului; Cartografie turistică

Marin ILIEŞ

Geografia turismului; Metodologia cercetării în turism şi geografie regională; Map-design şi cartografiere turistică; Amenajare turistică; Branding turistic; Operaţiuni de turism; Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare

Sandu-Ciprian MOLDOVAN

Amenajarea teritoriului; Planificare urbană; Planificare teritorială; Dezvoltare locală şi regională; GIS; Cartografie digitală; Teledetecţie

Gabriela-Alina MUREŞAN

Geografie regională; Dezvoltare regională; Organizarea spațiului geografic; Regiuni critice

Júlia NAGY

Politici urbane; Dezvoltare urbană durabilă; Guvernanţă metropolitană; Marketing urban

Ibolya TÖRÖK

Disparităţi teritoriale; Analize cantitative; Tehnici de anchetă socială; Amenajarea teritoriului; Dezvoltarea periferiilor

Iuliu VESCAN

Evaluare strategică de mediu; Strategii de mediu locale şi regionale; Planificare şi dezvoltare regională

Cristina Florina VÎRTAN

Climatologie; Hidrologie; GIS; Teledetecţie

Elena-Manuela BÎRSĂNUC

GIS; Geostatistică; Teledetecţie; Analiză spaţială; Geografie feministă

Andrei FÎRŢALĂ-CIONCUŢ

GIS; Teledetecţie; Obiective de dezvoltare durabilă; Ştiinţă cetăţenească

Dănuţ HUCIU

Geografie regională; Planificare și dezvoltare regională

Béla KOBULNICZKY

Planificare teritorială; GIS; Hazarde şi riscuri naturale

Cosmina-Daniela URSU

Dezvoltare regională; GIS; Planificare teritorială

Gabriela Alexandra BOLCHIŞ

GIS; Analiză spaţială; Cartografie; Teledetecţie

Corina Adriana CONTRAŞ

Proiectare teritorială; GIS; UAS; Urbanism; Dezvoltare durabilă; Reconstrucţie peisagistică

Matei-Ştefan LUTZ

Geografie regională; Planificare teritorială; Transport feroviar

Tania SOMEŞFĂLEAN

Geografia turismului; Cartografie digitală


Membri asociaţi

Alexandra-Camelia MARIAN-POTRA

Geografie regională; Amenajarea teritoriului; GIS; Cartografie digitală; Topografie

Smaranda SPÂNU

Arhitectură şi Urbanism; Restaurare/Conservare patrimoniu construit; Evaluare şi valorificare a patrimoniului construit; Arhitectură şi urbanism sustenabil; Amenajarea teritoriului