MEMBRI

Biroul de conducere şi Consiliul Ştiinţific al Centrului de Geografie Regională

 

Conf. univ. dr. Raularian RUSU

Conf. univ. dr. Raularian RUSU

Director executiv

Organizarea spațiului geografic; Planificarea teritoriului; Regiuni transfrontaliere; Geografie regională; Geografie istorică; Amenajarea teritoriului; Geografia așezărilor; Planificare spațială integrată; Geografie urbană; Politici și strategii de dezvoltare regională și locală; Planning turistic; Infrastructuri teritoriale; Geografia Regională a României

Prof. univ. dr. Pompei COCEAN

Prof. univ. dr. Pompei COCEAN

Director onorific, fondator al Centrului de Geografie Regională

Geografie regională; Amenajare şi planificare teritorială; Geografia turismului; Carstologie

Conf. univ. dr. Titus Cristian MAN

Conf. univ. dr. Titus Cristian MAN

Secretar ştiinţific

GIS; Cartografie Digitală; Teledetecţie; Mobilitate

Cercetător şt. III dr. Ana-Maria POP

Cercetător şt. III dr. Ana-Maria POP

Responsabil evenimente ştiinţifice

Geografie regională; Amenajarea teritoriului; Guvernanţă teritorială

Şef lucrări dr. Lelia PAPP

Şef lucrări dr. Lelia PAPP

Secretar administrativ

Geografie regională; Planificare teritorială; Dezvoltare locală şi regională; Metodologia cercetării în geografia regională

Membri titulari

Acad. prof. univ. dr. József BENEDEK

Planificare teritorială (geograf-urbanist); Dezvoltare regională

Şef lucrări dr. Nicoleta DAVID

Geografie regională; Planificare şi dezvoltare teritorială; Regiuni marginalizate; Regiuni defavorizate; Peisaje culturale

Conf. univ. dr. Sorin FILIP

Geografie regională; Planificare teritorială

Şef lucrări dr. Gheorghe-Gavrilă HOGNOGI

GIS; Geografie regională; Amenajarea teritoriului; Planificare teritorială

Conf. univ. dr. Gabriela ILIEŞ

Geografia turismului; Geografie aplicată; Prospectare turistică; Geografia Maramureşului; Cartografie turistică

Conf. univ. dr. Marin ILIEŞ

Geografia turismului; Metodologia cercetării în turism şi geografie regională; Map-design şi cartografiere turistică; Amenajare turistică; Branding turistic; Operaţiuni de turism; Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare

Şef lucrări dr. Sandu-Ciprian MOLDOVAN

Amenajarea teritoriului; Planificare urbană; Planificare teritorială; Dezvoltare locală şi regională; GIS; Cartografie digitală; Teledetecţie

Conf. univ. dr. Ibolya TÖRÖK

Disparităţi teritoriale; Analize cantitative; Tehnici de anchetă socială; Amenajarea teritoriului; Dezvoltarea periferiilor

Conf. univ. dr. Iuliu VESCAN

Evaluare strategică de mediu; Strategii de mediu locale şi regionale; Planificare şi dezvoltare regională

Dr. Cristina Florina VÎRTAN

Dr. Cristina Florina VÎRTAN

Cercetător postdoctoral

Climatologie; Hidrologie; GIS; Teledetecţie

Elena-Manuela BÎRSĂNUC

GIS; Geostatistică; Teledetecţie; Analiză spaţială; Geografie feministă

Dănuţ HUCIU

Dănuţ HUCIU

Doctorand

Geografie regională; Planificare și dezvoltare regională

Béla KOBULNICZKY

Béla KOBULNICZKY

Doctorand

Planificare teritorială; GIS; Hazarde şi riscuri naturale

Cosmina-Daniela URSU

Dezvoltare regională; GIS; Planificare teritorială

 

Membri asociaţi

Asistent cercet. dr. Alexandra-Camelia MARIAN-POTRA

Geografie regională; Amenajarea teritoriului; GIS; Cartografie digitală; Topografie

Dr. Júlia NAGY

Politici urbane; Dezvoltare urbană durabilă; Guvernanţă metropolitană; Marketing urban

Arh. dr. Smaranda SPÂNU

Arhitectură şi Urbanism; Restaurare/Conservare patrimoniu construit; Evaluare şi valorificare a patrimoniului construit; Arhitectură şi urbanism sustenabil; Amenajarea teritoriului

Alexandru MARIAN-POTRA

Junior Front-End Developer