RECUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ

Centru acreditat CNCSIS cu Certificat nr. 32 CC-C /11.05.2004.

În 2004, Centrul de Geografie Regională primeşte acreditarea ştiinţifică de tip “C” din partea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior.

Rezultat direct al elaborării lucrării Plan de amenajare a teritoriului zonal-periurban, municipiul Bistriţa, coordonată de prof. univ. dr. Pompei Cocean, Domnia sa obţine, în 2008, diploma şi premiul Registrului Urbaniştilor din România din partea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România.

Activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul Centrului de Geografie Regională a avut ca rezultat înfiinţarea grupului de cercetare Planificare şi Amenajare Teritorială, căruia i s-a acordat, în anul 2010, Diploma de Excelenţă din partea Universităţii Babeş-Bolyai pentru profesionalism în cercetare şi servicii.

În 2013, activitatea de cercetare întreprinsă de membrii Centrului de Geografie Regională este recunoscută în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, în urma desfăşurării competiţiei de reacreditare a centrelor de cercetare existente.Cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate ştiinţifică, în 2014, Centrului de Geografie Regională îi este conferită Diploma de Excelenţă din partea Universităţii din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport.


La aniversarea a 10 ani de activitate, în 2014, se acordă Centrului de Geografie Regională Diploma de Excelenţă din partea Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie.


În 2014, cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate în cercetare, Centrului de Geografie Regională îi este conferită Diploma Partener de încredere din partea INCD URBAN-INCERC.

În anul 2016, în urma desfăşurării acţiunii de reacreditare a centrelor de cercetare din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Centrului de Geografie Regională i se acordă statutul de unitate de cercetare-dezvoltare-inovare acreditată pentru perioada 2016-2020.