Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Zona Sătmarului, în vederea implementării planului de dezvoltare locală

Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Zona Sătmarului, în vederea implementării planului de dezvoltare locală

An: 2014
Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului
Şef proiect: Şef lucrări dr. Nicoleta David

În contextul realizării în teritoriu a dezideratelor proiectului de faţă (exploatarea raţională, ecologică şi valorificarea eficientă a resurselor naturale şi umane locale, cu producere de valoare adăugată în interesul imediat al comunităţii locale; dezvoltarea economiei locale, iar prin aceasta înmulţirea locurilor de muncă şi asigurarea unui venit capabil să ridice standardul nivelului de trai al populaţiei; afirmarea socială – domeniile definitorii ale acesteia precum învăţământul şi educaţia, sănătatea publică, cultura şi cultele religioase beneficiind, direct sau indirect, de avantajele materiale apărute; conservarea patrimoniului material şi spiritual, de provenienţă etnografică; protecţia şi conservarea mediului), a atenuării sau eliminării disfuncţiilor şi disparităţilor, uneori frapante, existente la nivelul microsistemului spaţial al comunelor componente sau cel al GAL-ului Zona Sătmarului în integralitatea sa, se creează premisele sigure ale apariţiei coeziunii teritoriale, un deziderat major al politicilor de dezvoltare ale Uniunii Europene, dezbătut şi subliniat intens în documentele recente ale acesteia. Ea presupune însă, ca şi condiţionări obligatorii, realizarea prealabilă a elementelor coeziunii economice şi sociale, prin eliminarea decalajelor şi disfuncţiilor existente în structura sistemului spaţial, la nivelul comunităţilor umane care-l compun.

Related Articles