TICAD

2009-2012 – TISA CATCHMENT AREA DEVELOPMENT

Codul proiectului: SEE/A/638/4.2/X – TICAD
Proiect finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei
Perioada de implementare: 01.05.2009-28.02.2012

Parteneri:

 • Partener coordonator: VÁTI Compania Maghiară Publică Non-profit cu Răspundere Limitată pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană (Ungaria);
 • Autorităţi naţionale: Ministerul Dezvoltării Naţionale şi Economiei (Ungaria), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (România), Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale (Slovacia), Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea – ICPDR – Grupul Tisa (Austria);
 • Agenţii locale şi regionale de dezvoltare: Agenţia de Dezvoltare Regională Marea Câmpie de Sud (Ungaria), Centrul Regional pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi a Antreprenoriatului (Slovacia), Agenţia de Dezvoltare Regională şi de Cooperare Transfrontalieră „Transcarpathia” (Ucraina);
 • Instituţii ştiinţifice şi de planificare, autorităţi publice: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – URBANPROIECT (România), Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Geografie (România), Agenţia Slovacă de Mediu (Slovacia), Universitatea din Novi Sad – Facultatea de Agricultură (Serbia), Institutul de Planificare Urbană din Vojvodina (Serbia), Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Managementul Resurselor de Apă şi Silvicultură (Serbia), Compania de Management al Resurselor Publice de Apă Vode Vojvodine (Serbia).

Obiectivele proiectului:
Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea teritorială durabilă integrată a bazinului Tisa.
Proiectul este axat pe următoarele aspecte specifice:

 • Reducerea vulnerabilităţii (utilizarea raţională a resurselor de apă, utilizarea adecvată a terenurilor, adaptare la şi reducerea impactului schimbărilor climatice, obţinerea unei mai bune înţelegeri a riscurilor environmentale actuale şi potenţiale);
 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor despre consecinţele spaţiale ale diferitelor măsuri (cartarea conflictelor teritoriale, urmărirea schimbărilor teritoriale în lumina proceselor istorice)
 • Îmbunătăţirea căilor de comunicaţii fizice şi funcţionale : (reînnoirea reţelelor sociale tradiţionale, îmbunătăţirea sistemului de infrastructuri şi a structurii aşezărilor, dezvoltarea unui policentrism viabil, renaşterea relaţiilor transfrontaliere între aşezări, refacerea căilor rutiere şi ferate de trecere a frontierei, întărirea cooperării transfrontaliere, schimb transnaţional de cunoştinţe);
 • Armonizarea utilizării capitalului natural şi cultural (utilizarea durabilă a terenurilor, conştientizarea asupra managementului resurselor de apă şi a mediului, responsabilitate comună pentru râul Tisa);
 • Acordul asupra obiectivelor comune de dezvoltare şi promovarea alocării eficiente a fondurilor pentru investiţii.

Principalele activităţi:

 • Elaborarea unei metodologii comune de lucru;
 • Crearea unei baze de date comune;
 • Analiza situaţiei actuale şi a perspectivelor regiunii: studii naţionale şi evaluare integrată;
 • Elaborarea unei strategii comune referitoare la obiectivele interconectate ale managementului resurselor de apă, combinarea modului de utilizare a terenurilor, reabilitarea environmentală, conservarea cadrului natural, diversificarea economică, dar şi progres social;
 • Elaborarea a trei proiecte pilot reprezentând problemele tipice ale arealului studiat, discuţii, consultări publice;
 • Formularea recomandărilor: naţionale, regionale şi locale, cu consecinţe trase pentru politicile europene
 • Diseminarea constatărilor şi rezultatelor pe parcursul proiectului şi în etapa finală.

Rezultate:

 • Grad crescut de conştientizare a publicului asupra conceptului Tisa
 • 40 de experţi cu experienţă în planificarea teritorială
 • Reţea transnaţională de planificare a teritoriului, compusă din agenţii de planificare şi autorităţi publice
 • Dezvoltare a cooperării transfrontaliere şi dezvoltare tangibilă ghidată de proiectele pilot
 • Perspective noi şi abordări transferabile în vederea unei dezvoltări multidisciplinare şi integrate ale bazinelor hidrografice

Produse:

 • Bază de date comună pentru întreg bazinul Tisei
 • Analiza teritorială a regiunilor bazinului Tisa
 • Strategie transnaţională, bazată pe strategiile naţionale
 • Trei proiecte pilot: 1. Strategia de dezvoltare a bazinului Someş; 2. Strategia pentru revitalizarea integrată a văii Hornád/Hernád; 3. Strategia pentru dezvoltarea unui coridor ecologic de-a lungul Tisei
 • Strategie internaţională de dezvoltare integrată
 • Recomandări de politici pentru guvernele naţionale în vederea dezvoltării regiunilor bazinului Tisa
 • Instrument pentru evaluarea integrată a impactului, dezvoltat special pentru proiectul TICAD

 

Related Articles