Studiul riscului antropic în bazinul hidrografic al Arieşului (aferent judeţului Cluj)

Studiul riscului antropic în bazinul hidrografic al Arieşului (aferent judeţului Cluj)

Ani: 2000-2001
Beneficiar: Consiliul Judeţean Cluj
Şef proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean

Studiul este structurat pe şapte capitole, analizând pe rând fenomenele geomorfologice de risc, clima şi fenomenele climatice de risc, fenomenele hidrologice de risc, reducerea riscurilor antropice legate de componenta biotică şi edafică, riscurile demografice şi sociale, economia bazinului inferior al Arieşului şi riscurile aferente, riscurile de mediu legate de componenta antropică.

Related Articles