Analiză privind stadiul actual al tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinul românesc al râului Tisa

Analiză privind stadiul actual al tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinul românesc al râului Tisa

An: 2007
Beneficiar: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Şef proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean

Specialiştii în planificarea şi amenajarea teritoriului, geografi şi urbanişti deopotrivă, au avut dificila sarcină de a scana sectorul românesc al bazinului hidrografic al râului Tisa în vederea decelării particularităţilor sale structurale si funcţionale. Respectiv acele atribute care-i facilitează sau nu integrarea în geosfera întregului bazin (alături de sectoarele ungar, ucrainean, slovac şi sârbesc). O sarcină deloc uşoară, dată fiind extensiunea sa de peste 71.000 km2, numărul populaţiei, complexitatea fizico şi economico-geografică etc. Studiul are drept corolar interrelaţiile transfrontaliere, analiza SWOT a unităţii şi, pe baza ei, prefigurarea direcţiilor de dezvoltare în perspectivă.

Related Articles