Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal – PATZ – Periurbanul Municipiului Bistriţa

Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal – PATZ – Periurbanul Municipiului Bistriţa

An: 2005
Beneficiar: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Şef proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean

Introspecţiile menite a radiografia „starea” unui teritoriu în vederea elaborării de strategii de dezvoltare durabilă au grade diferite de complexitate, în strânsă corelaţie cu mărimea entităţii spaţiale abordate (regiune, zonă, loc) şi cu diversitatea planurilor care interfaţează. Studiul de amenajare, aplicat aici unei structuri teritoriale aparte, dar extrem de răspândită şi de caracteristică – numită zonă periurbană – îşi propune, indiferent de locaţia sa (în acest caz, zona periurbană a municipiului Bistriţa) să reliefeze potenţialul de devenire al spaţiului respectiv, luând ca reper, în mod indispensabil, ca o condiţie sine qua non, stadiul momentului de faţă, alături de reliefarea disfuncţiilor existente. Importanţa şi viabilitatea acestui studiu de amenajare este înmagazinată în fidelitatea evidenţierii structurii şi funcţiilor sistemului teritorial periurban, a elaborării acelor strategii de dezvoltare sectorială capabile să antreneze întregul potenţial al zonei şi care să o transforme, într-un interval temporal cât mai scurt, într-un actor competitiv pe piaţa regională, naţională sau internaţională.

Related Articles