Inventarierea, evaluarea şi prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice ale Regiunii de Nord-Vest

Inventarierea, evaluarea şi prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice ale Regiunii de Nord-Vest

An: 2019
Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean

Înscris ca serviciu de consultanță, proiectul își propune punerea în evidenţă a resurselor naturale și antropice, cât și a unor atracții turistice neconvenționale (realizată prin inventarierea riguroasă a obiectivelor şi activităţilor cu funcţie turistică din teritoriu) din Regiunea de Nord-Vest, evidenţierea potenţialului ei de atractivitate printr-o evaluare multicriterială, ierarhizarea valorică a principalelor grupe de obiective şi prioritizarea punerii lor în valoare, în contextul mai larg al unei strategii de dezvoltare turistică a regiunii. Proiectele propuse se vor înscrie în viziunea de dezvoltare turistică a Regiunii de Nord-Vest pentru următoarea perioadă de programare (perioada de după 2020).

Related Articles