Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Sărmăşag (Judeţul Sălaj)

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Sărmăşag (Judeţul Sălaj)

An: 2008
Beneficiar: Primăria comunei Sărmăşag
Şef proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean

Comuna Sǎrmǎşag se înscrie în categoria de unităţi teritoriale microscalare, având de partea sa anumite elemente specifice care o detaşează în opţiunea investigatorului. Astfel, ea beneficiazǎ de o excelentǎ poziţionare geograficǎ, la cca 30 km distanţǎ de principalele centre urbane înconjurǎtoare (Zalǎu, Şimleul Silvaniei, Tǎşnad) ceea ce o favorizeazǎ sub aspectul interrelaţiilor spaţiale. O poziţie ignoratǎ , din nefericire, de strategii dezvoltǎrii locale şi zonale, în care localitatea menţionatǎ ar fi trebuit sǎ devinǎ un centru polarizator de rang inferior urbanului, dar cu valenţe supracomunale certe.

Related Articles