Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean – PATJ – Judeţul Maramureş

Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean – PATJ – Judeţul Maramureş

An: 2009
Beneficiar: Consiliul Judeţean Maramureş
Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean

Planul de amenajare s-a înscris de la bun început printr-o analiză minuţioasă a situaţiei existente, o determinantă a vehiculării unor scenarii-diagnostic şi a unor ample şi complexe prognoze de dezvoltare teritorială. Încadrat aparent unui tipar stabilit anterior (scară departamentală), judeţul maramureşean se remarcă net prin tranşarea unor elemente particularizante, prin a căror gestionare raţională se va putea asigura o dezvoltare teritorială durabilă. Străjuit de catene muntoase înalte, cu structuri geologice diversificate şi fundamentat în vatra unor cuvete depresionare (Maramureş, Târgu Lăpuş), ce cantonează un mozaic de resurse minerale, metalifere şi nemetalifere, scăldat de râurile tributare Tisei şi Someşului şi evidenţiat prin particularizarea unui climat montan, favorabil practicării unor sporturi de iarnă, dar şi depresionar, favorabil aşezărilor şi utilizării agricole a terenului, sau cu întâlnirea unor elemente faunistice şi floristice de o mare raritate, judeţul Maramureş se caracterizează printr-un suport natural extrem de favorabil dezvoltării socio-economice. Ba mai mult, componenta naturală a devenit o condiţie sine qua non a afirmării celorlalte resurse din teritoriu, umane şi economice. Permanenta intercondiţionare dintre factorii naturali şi componenta antropică se evidenţiază printr-un grad ridicat de umanizare al localităţilor, prin crearea unor habitate specifice (a se vedea individualitatea satului maramureşean!), creşterea bovinelor sau cultivarea unor plante pretabile condiţiilor pedogeografice existente, dar şi prin nuanţarea unor spaţii mentale etnografice.

Related Articles