Strategia de Dezvoltare a Comunei Aiton

Strategia de Dezvoltare a Comunei Aiton

An: 2013
Beneficiar: Primăria comunei Aiton
Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean

Comuna Aiton este un excelent exemplu de sistem rural bipolar, alcătuit din două aşezări, Aiton şi Rediu, învecinate spaţial, cu un potenţial economic şi social relativ apropiat. Binomul habitaţional s-a grefat pe un substrat natural inedit, cu o serie de facilităţi, dar şi cu numeroase restricţii ce ies în evidenţă îndeosebi în perioadele de mutaţii înregistrate în profilul economic al aşezărilor, cea actuală fiind relevantă din acest punct de vedere. Relativa izolare în raport cu structurile polarizante ale teritoriului regional şi resursele naturale centrate doar pe fertilitatea terenurilor agricole ridică unele obstacole în calea elaborării unei strategii de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung a comunei, punând la încercare atât iscusinţa analistului teritorial cât şi viziunea sa. Oferindu-i în schimb prilejul reconfortant al inovaţiei în domeniu, al corelaţiilor şi intercondiţionărilor fertile ale factorilor geografici şi sociali, al punerii în evidenţă a resurselor latente ale teritoriului în cauză, dar şi a oportunităţilor generate de contextul spaţial în care microsistemul comunal Aiton evoluează.

Related Articles