Servicii actualizare documente strategice suport – PATJ județ Maramureș

Servicii actualizare documente strategice suport – PATJ județ Maramureș

Perioadă: 2022-2023
Beneficiar: Consiliul Județean Maramureș
Elaboratori: SC Aedilis Proiect SRL, Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Geografie
Director proiect din partea UBB: Conf. univ. dr. Iuliu Vescan

Reactualizarea PATJ Maramureş rezultă din accesarea unei finanţări din fonduri europene, în cadrul proiectului Mara Strategy, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, care sprijină elaborarea documentelor aferente dezvoltării pe perioada următoare a judeţului Maramureş, planuri şi strategii sectoriale, pornind de la actualizarea documentelor de planificare. Acesta reactualizează vechiul Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) – judeţul Maramureş realizat tot de către un colectiv de specialişti ai Centrului de Geografie Regională din cadrul  Facultăţii de Geografie, condus de prof. univ. dr. Pompei Cocean. Documentaţia urmează structura conţinutului-cadru al planurilor judeţene de amenajare teritorială pe cele patru domenii ţintă: 1. Structura teritoriului, 2. Structura socio-demografică, 3. Structura activităţilor economice, 4. Contextul teritorial.

Află mai multe:
Consiliul Judeţean Maramureş
Proiectul Mara Strategy

 

Related Articles