Relaţiile transfrontaliere ale judeţului Satu Mare ca premisă a integrării euro-regionale

Relaţiile transfrontaliere ale judeţului Satu Mare ca premisă a integrării euro-regionale

An: 2004
Beneficiar: Consiliul Județean Satu Mare
Şef proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean

Studiul reprezintă o analiză a spaţiului transfrontalier aferent judeţului Satu Mare, cu evidenţierea trăsăturilor componentei naturale şi antropice a spaţiului transfrontalier, a oportunităţilor şi potenţialului oferit de poziţia geografică a judeţului, a potenţialelor riscuri generatoare de conflicte şi disfuncţionalităţi în relaţiile transfrontaliere. Pe baza acestora, au fost identificate o serie de propuneri şi soluţii de optimizare a activităţilor în regiunea transfrontalieră, cu accent pe cele patru domenii concrete de colaborare: colaborarea instituţională privind dezvoltarea regională, colaborarea economică, colaborarea culturală şi educaţională, protecţia naturii şi a mediului înconjurător.

 

Related Articles