Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Sălaj

Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Sălaj

Perioadă: 2018-2023
Beneficiar: Consiliul Județean Sălaj
Elaboratori: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting, S.C. Urban Team S.R.L., S.C. Quattro Design S.R.L., S.C. F&R Worldwide S.R.L., Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Geografie
Şef proiect din partea UBB (2018-2021): Prof. univ. dr. Pompei Cocean
Şef proiect din partea UBB (2021-2023): Conf. univ. dr. Sorin Filip

PATJ Sălaj se înscrie în categoria documentaţiilor de amenajare teritorială elaborate sub egida Centrului de Geografie Regională şi a Facultății de Geografie a Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Subcontractantă a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, provocarea universităţii derivă din radiografierea la zi a situaţiei asociate implicaţiilor cadrului natural asupra celorlalte componente ale teritoriului (habitate, infrastructură, economie etc.) şi impactul activităţilor economice desfăşurate în judeţul Sălaj, coroborate cu o analiză SWOT a celor menționate şi creionarea unei viziuni de dezvoltare care să permită judeţului oportunitatea accesării unor proiecte de dezvoltare. Deşi situat central, beneficiind teoretic de toate avantajele derivate dintr-o astfel de localizare, judeţul Sălaj este de departe de a putea fi considerat o regiune cu o dezvoltare puternic consolidată. Ba mai mult, municipiul Zalău, principalul pol de atracţie al județului, nu reuşeşte să contrabalanseze funcţiile exercitate de marile orașe învecinate (Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare). Cadrul natural, suprapus în mare parte unor unităţi de relief colinare, delimitate în partea sud-vestică de prezenţa Munților Meseş şi Plopiş, a determinat o specializare agricolă a județului, fie că vorbim de anumite zone agricole funcţionale, fie că facem referire la anumite areale silvice. Concentrări punctuale industriale definesc primordial oraşele judeţului (Zalău, Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Jibou), în vreme ce zone turistice propriu-zise nu se identifică decât sub forma unor obiective turistice locale, cum ar fi castrul roman de la Porolissum, bisericile de lemn sau anumite areale balneare.

Related Articles