Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Sud-Vest Satu Mare, în vederea implementării planului de dezvoltare locală

Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Sud-Vest Satu Mare, în vederea implementării planului de dezvoltare locală

An: 2014
Beneficiar: Asociaţia Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare
Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean

GAL Sud-Vest Satu Mare este o entitate teritorială cu un specific aparte, în care localizarea periferică la nivel judeţean, regional şi naţional (în majoritatea cazurilor generatoare de disfuncţii) este contrabalansată de avantajele multiple ale interrelaţionării transfrontaliere de perspectivă. Aşteptata intrare a României în spaţiul Schengen, de liberă circulaţie, va amplifica la maximum conexiunile cu comunităţile locale din ţara vecină, diversificând raporturile economice, culturale sau comerciale cu acestea. Multiculturalismul specific majorităţii absolute a localităţilor ce compun GAL-ul de faţă se va transforma într-o punte de legătură intens vehiculată, întru beneficiu reciproc. Iar în cadrul acestor conexiuni, turismului îi revine un rol de referinţă, programul LEADER având menirea, prin proiectele finanţate, de-a asigura o ofertă turistică de calitate, competitivă, sub aspectul amenajării obiectivelor atractive, a infrastructurii de acces, cazare, agrement şi cură.

Related Articles