CENTRUL DE GEOGRAFIE REGIONALĂ

Morfologie şi ritmuri urbane

Reflecții de conştientizare a patrimoniului construit în cadrul celei de-a 17-a ediţii a Întâlnirilor CGR

De la un management sustenabil al patrimoniului construit la dezvoltare regională

Variabilitate climatică și efecte induse asupra utilizării terenurilor în Câmpia Română (Sectorul Jiu-Olt)

Evaluarea potențialului turistic al Regiunii de Nord-Vest. Strategie de valorificare

Practica de planificare teritorială, desfășurată sub egida Centrului de Geografie Regională, reprogramată pentru 2022

Noi direcţii de cercetare în sectorul asigurărilor private

Efecte spaţiale pe piaţa asigurărilor private de sănătate din Europa

Model de bună practică în digitalizare turistică

Provocări digitale pentru turismul montan activ

Heterotopia and Heritage Preservation. The Heterotopic Tool as a Means of Heritage Assessment

Planificare teritorială: de la teorie la practică. Studii de caz din Ţara Maramureşului

Paşi siguri în ArcGIS Desktop. ArcMap 10.x şi ArcGIS Pro 2.x

Exemple de bună practică în spaţiile urbane sau cum funcţionează un living lab

Inovare şi experimentare în oraşele contemporane

Lecţii „verzi” din pandemie

Lecţii din pandemie. Cum poate candida Cluj-Napoca pentru Capitală Europeană Verde?

Paşi siguri în ArcGIS Desktop – curs online

Conferinţa Anuală a Comisiei Uniunii Geografice Internaţionale C16.29. Marginalizare, Globalizare şi Răspunsuri Regionale şi Locale, 8-13 august 2021, Cluj-Napoca

Paşi siguri în ArcGIS Desktop – curs online

Centrul de Geografie Regională (CGR) este o unitate de cercetare din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, axată pe cercetare complexă, de tip fundamental, aplicativ şi de servicii către comunitate, în domeniul geografiei regionale, respectiv al amenajării şi planificării teritoriale.

Fondat în anul 2003 şi atestat CNCSIS în 2004, CGR s-a născut din nevoia instituţionalizării unei direcţii noi de cercetare iniţiată la Facultatea de Geografie începând cu anul 1997, de către profesorul Pompei Cocean, când a fost adjudecat Planul de Amenajare a Teritoriului Interjudeţean (PATIJ) – Zona de contact interjudeţeană Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, un proiect de excepţie ca încărcătură teoretică, metodologică şi practică. Acestuia i-au urmat, într-o conexiune logică, alte importante proiecte şi granturi de cercetare care au condus la o veritabilă specializare în domeniul amenajării şi planificării spaţiale, a elaborării strategiilor de dezvoltare pentru toţi taxonii regionali cunoscuţi - regiune, judeţ (zonă), microregiune, oraş sau comună.

Programul Centrului vizează, ca urmare, abordări regionale de vârf, privind evaluarea potenţialului natural şi uman al diverselor unităţi şi subunităţi geografice, planificarea şi amenajarea teritoriului, strategiile de dezvoltare economico-socială la nivel regional, zonal, microregional sau local, arealele, polii şi axele de gravitaţie spaţială, disparităţile economico-sociale sau infrastructurale, coeziunea teritorială etc. O preocupare de ultimă oră pentru un grup de cercetători ai centrului o reprezintă problematica spaţiilor mentale geografice, unde contribuţiile acestora au devenit deja semnificative.

8-13 august 2021, Cluj-Napoca

Conferinţa anuală a Comisiei Uniunii Geografice Internaţionale C16.29. Marginalizare, Globalizare şi Răspunsuri Regionale şi Locale

Un nou program de master

Practica de planificare teritorială, desfășurată sub egida Centrului de Geografie Regională, reprogramată pentru 2022

Apariţii editoriale

Evenimente viitoare

10.03.2021 - A 18-a ediţie a Întâlnirilor CGR: Morfologie şi ritmuri urbane. Prezintă: arh. Daniela Maier, președinte al Ordinului Arhitecților din România - Filiala Transilvania şi coordonator Scena Urbană