Cât de participativă este bugetarea participativă … cu Adrian Dohotaru

Cât de participativă este bugetarea participativă … cu Adrian Dohotaru

Ediţia din luna noiembrie 2022 a Întâlnirilor CGR l-a avut ca invitat pe Adrian Dohotaru, cercetător-activist pe teme ecologice şi sociale. Subiectul discuțiilor din această ediţie a fost bugetarea participativă. Pornind de la teoretizarea conceptului, îmbogățită atât de exemple de bună practică, cât şi de nereuşită, preluate sau testate din varii oraşe ale lumii, bugetarea participativă s-a materializat pentru invitat şi în publicarea unei cărţi. Pentru cei prezenţi, subiectul a stârnit interes şi prin asocierea cu inţiative concrete de proiecte câștigate, cu distribuția (ne)echitabilă a bugetului propus prin competiție şi chiar cu legitimitatea unui astfel de demers.

Află mai multe:

Adi Dohotaru (2022), Bugetarea participativă: între emancipare și deturnare, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 220 p.

 

 

Related Articles