×

Sorin FILIP

Conf. univ. dr.

 

Web of Science ResearcherID: F-2036-2018

0000-0003-2758-4184

 

Domenii de interes profesional:

Geografie regională; Planificare teritorială


e-mail: sorin.filip@ubbcluj.ro


Curriculum Vitae (pdf)

Publicaţii (selecţie):


Cărţi

 • Cocean  Pompei,  Filip  Sorin  (2011), Geografia  regională  a  României,  Ediţia  a  II-a,  Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 246 pag., ISBN: 978-973-610-799-3.
 • Filip Sorin (2009), Planning urban, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 332 pag., ISBN: 978-973-610-956-0.
 • Filip Sorin (2008), Depresiunea și Munceii Băii Mari. Studiu de geomorfologie environmentală, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 250 pag., ISBN: 978-973-610-822-8.
 • Cocean Pompei, Filip Sorin (2008), Geografia regională a României, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 242 pag., ISBN: 978-973-610-799-3.
 • Filip Sorin (2003), Îndrumător practic pentru planning urban și planning rural (pentru uz intern), Centrul de multiplicare UBB.

Capitole în cărţi

 • Cocean Pompei, Pop Ana-Maria [coord.] (2020), Evaluarea potenţialului turistic al Regiunii de Nord-Vest. Strategie de valorificare, Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 150 p., ISBN 978-606-797-600-7
 • Benedek József, Man Titus-Cristian (coord.), … Sorin Filip (2016), Analiza geografică a stucturilor si proceselor teritoriale din perspectiva planificării spațiale. Judetul Mureș, capitolul Agricultura, (în colaborare cu Alexandru Păcurar), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • Cocean Pompei, Göncz Annamária (coord.), … Sorin Filip (2012), Development Strategy of the Someș Catchment Area, capitolul Economic development (cap. 1.3.3.) (în colaborare cu Nicoleta David și Ana-Maria Pop), Risoprint Publishing House, Cluj-Napoca, 274 pag., ISBN 978-973-53-0736- 3.
 • Cocean Pompei (coord.), … Sorin Filip (2011), Strategii de dezvoltare urbană, capitolul Economia, (cap. 2.1.) (în colaborare cu Alexandru Păcurar), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 226 pag., ISBN: 978-973-595-257-0.
 • Cocean Pompei (coord.), … Sorin Filip (2010), Planificarea şi amenajarea teritoriului zonal, capitolul Obiective strategice sectoriale ( Agricultura – 6.2.3.1.,      Industria şi serviciile – 6.2.3.2.), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 216 pag., ISBN 978-973-595-104-7.
 • Cocean Pompei (coord.), … Sorin Filip (2010), Planificarea şi amenajarea teritoriului zonal, capitolul Activităţile economice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 216 pag., ISBN: 978-973- 595-104-7.
 • Cocean Pompei (coord.), … Sorin Filip (2009), Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare teritorială,  capitolul  Obiective  strategice  sectoriale  (economie  –  agricultură  şi  industrie),  Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 282 pag., ISBN: 978-973-610-962-1.
 • Cocean Pompei (coord.), … Sorin Filip (2009) Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare teritorială, capitolul Activităţile economice (în colaborare cu Ovidiu Crişan), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 282 pag., ISBN: 978-973-610-962-1.
 • Cocean Pompei, Vartanoff Adriana (coord.) (2007), Syntethical Approach to the Romanian Tisa Basin, cap. Economy (în colaborare cu Păcurar Alexandru), Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca.
 • Cocean Pompei (coord.),  …  Sorin  Filip (2007),  Economia  zonei  periurbane,  în  volumul Amenajarea  teritoriilor  periurbane,  (în  colaborare  cu  Păcurar  Alexandru), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • Cocean Pompei (coord.), … Sorin Filip (2004), Protecţia şi consevarea mediului, (în colaborare cu  Vescan  Iuliu),  în  volumul  Planul  de  amenajare  a  teritoriului  regiunii  de  Nord-Vest  (PATR), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Articole în reviste incluse în Web of Science

 • Bilaşco Ştefan, Roşca Sanda, Fodorean Ioan, Vescan Iuliu, Filip Sorin, Petrea Dănuţ (2018), Quantitative evaluation of the risk induced by dominant geomorphological processes on different land uses, based on GIS spatial analysis models, Frontiers of Earth Science, Vol. 12, Nr. 2, p. 311-324, DOI 10.1007/s11707-017-0615-6
 • Bilaşco Ştefan, Govor Corina, Roşca Sanda, Vescan Iuliu, Filip, Sorin, Fodorean Ioan, (2017), GIS model for identifying urban areas vulnerable to noise pollution: case study, Frontiers of Earth Science, Vol. 11, Nr. 2, p. 214-228, DOI 10.1007/s11707-017-0615-6.
 • Roşca Sanda, Bilaşco Ştefan, Petrea, Dănuț., Fodorean, Ioan, Vescan, Iuliu, Filip, Sorin, (2015), Application of landslide hazard scenarios at annual scale in the Niraj River basin (Transylvania Depresion, Romania), Natural Hazards, DOI 10,1007/s11069-015-1665-2: 77:1573-1595.
 • Pompei Cocean, Sorin Filip, Nicoleta David, (2013), Territorial Cohesion in Cross-Border Spatial Entities, Transylvanian Review, Vol. XXI, Supplement 2,  ISSN 2067-1016.
 • Sorin Filip, Pompei Cocean, (2012), Urban Industrial Brownfields: Constraints and Opportunities in Romania, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7, 4, pp. 155-164, ISSN Printed: 1842-4090, ISSN online: 1844-489X.
 • Pompei Cocean, Sorin Filip, (2011), The Huntington Boundary between Error and Bias, Transylvanian Review, Vol. XX, Supplement 4, ISSN 2067-1016.

Articole BDI

 • Filip Sorin, Ursu Cosmina-Daniela (2018), Evoluția spațială a cartierului Bună Ziua din Municipiul Cluj-Napoca în perioada 2003-2016, Geographia Napocensis, 2, pp. 7-14.
 • Filip Sorin, Nicoară Liviu (2014), Conditionari geomorfologice ale dezvoltarii rurale si urbane in judetul Satu Mare, Index Copernicus, Geographia Napocensis, pp. 7-14.
 • Filip Sorin, Bilaşco Ştefan (2013), Spatial Patterns of Underdevelopment in Maramures- Chioar Region, Romania, Romanian Review of Regional Studies, pp. 69-78.
 • Filip Sorin, Păcurar Alexandru (2011), Railway Transportation in Mureş County, American Geological Institute, Studia Universitatis Babeş – Bolyai, pp. 183-188.
 • Filip Sorin, David Nicoleta-Afrodita, Pop Ana Maria, Papp Lelia (2010), Economic Peculiarities of the Romanian Tisa River Basin, Romanian Review of Regional Studies, vol. 6, no. 2, pp. 55-68.
 • Filip Sorin, David Nicoleta-Afrodita, Gligor Viorel, Bilaşco Ştefan (2010), Trăsăturile agriculturii microregiunii Tăşnad, Geographia Napocensis, pp. 48-61.
 • Filip Sorin (2009), Fenomene şi stări geomorfologice de risc în Depresiunea şi Munceii Băii Mari, în Riscuri şi catastrofe, 7, Cluj-Napoca.
 • Filip Sorin (2009), Functional Reintegration of Brownfield Lands at Regional and Local Level. Case Study: Maramures – Chioar Region, Romanian Review of Regional Studies, vol. 5. no. 2, pp. 43-50.
 • Filip Sorin (2008), Starea morfodinamică, hazardele şi vulnerabilitatea geomorfologică în Depresiunea şi Munceii Băii Mari, Riscuri şi catastrofe, 5, Cluj-Napoca.
 • Filip Sorin (2007), Constrangeri geomorfologice in arealele montane. Studiu de caz: Sectorul de SV al Muntilor Ignis, Studia Universitatis Babeş – Bolyai, Geographia, pp. 39-46.
 • Filip Sorin, Bilașco Ștefan (2006), Abordarea microscalară a fenomenelor geomorfologice de risc. Studiu de caz: Depresiunea Chiuzbaia, Riscuri și catastrofe, 3, pp. 73-82.
 • Filip Sorin, Gavra Adrian (2006), Ways of Optimising Regional Planning: Settlement Ttypology. Case Study: Baia Mare Depression, Romanian Review of Regional Studies, vol. 2, no. 2, Cluj-Napoca.
 • Filip Sorin, Bilaşco Ştefan (2006), Implicatii geomorfologice asupra extinderii zonelor rezidenţiale în sud-estul localităţii Floreşti, Studia Universitatis Babeş – Bolyai, Geographia, pp. 11-18.
 • Filip Sorin (2005), Reprezentarile cartografice şi rolul lor în Geomorfologia Environmentală, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, pp. 33-38.
 • Filip Sorin (2004), Impactul geomorfologic – semnificatie si puncte de vedere, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, pp. 115-118.
 • Filip Sorin (2003), The geomorphological perspective of the man-environment relationships in the eastern compartment of Clujului Hills, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, pp. 41-46.
 • Filip Sorin (1999), Teritorii environmentale în Măgura Şimleului, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Geographia, pp. 89-97.

Proiecte internaţionale

 • 2009-2012 Tisa Catchment Area Development. Proiect SEE/A/638/4.2/X – TICAD. Coordonator de proiect: VÁTI Compania Maghiară Publică Non-profit cu Răspundere Limitată pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană (Budapesta, Ungaria). Parteneri din: Austria, România, Serbia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. Responsabil pentru capitolul de analiza economică, membru în echipa de cetcetare.

Proiecte naţionale

 • Servicii de consultanță pentru elaborarea unui studiu privind inventarierea, evaluarea și prioritizarea resurselor turistice din Regiunea de Nord-Vest, Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Rregională NV, 2019; manager proiect; director: Prof. univ dr. Cocean Pompei.
 • Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean, Județul Sălaj, Beneficiar: Consiliul Județean Sălaj, 2018, membru în echipa de cercetare; director: Prof. univ dr. Cocean Pompei.
 • GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei, contract POSDRU/87/1.3/S/57378. Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (formator).
 • Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă Contract POSDRU/7/2.1/S/1. Beneficiar: Universitatea Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca (tutore).
 • Reactualizare P.U.G. + R.L.U. Comuna Floreşti, Jud. Cluj, 2011, Director proiect: Arh. dr. Spânu Radu.
 • Construcția de parteneriate public – private, elaborarea strategiei de dezvoltare locală și pregătirea planului de dezvoltare locală a teritoriului Sud-Vest Satu mare (axa Carei- Tășnad), 2010; Expert.
 • COMPAS 20 – Concepții și Orientare Modernă, Planificare Armonioasă şi Strategică  – activitate de consultanţă pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Satu Mare, 2010, Expert.
 • Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean. Judeţul Maramureş, 2008- 2009; membru în echipa de cercetare; director: Prof. univ dr. Cocean Pompei.
 • Plan de amenajare a Teritoriului Zonal – PATZ Mărginimea Sibiului, 2008-2009; membru în echipa de cercetare; director: Prof. univ dr. Cocean Pompei.
 • Analiza strategica de mediu pentru PATZ Valea Hârtibaciului, 2008-2009; membru în echipa de cercetare; director: Prof. univ dr. Cocean Pompei.
 • Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului, 2008-2009; membru în echipa de cetcerare; director: Prof. univ dr. Cocean Pompei.
 • Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean. Judeţul Mureş, 2008-2009; membru în echipa de cercetare; director: Prof univ. dr. Benedek Jószef.
 • Strategie de dezvoltare locală pentru municipiul Craiova, 2007; nr. 61030/11.08.2006, membru în echipa de cercetare; director: Prof. univ. dr. Cocean Pompei.
 • Analiza privind stadiul actual al tendinţelordezvoltării teritoriale în bazinul românesc al râului Tisa, 2006-2007; membru în echipa de cercetare; director: Prof. univ dr. Cocean Pompei.
 • Efecte teritoriale potenţiale ale implementării autostrăzii Transilvania (tronsonul Borş- Turda) în contextul dezvoltării durabile a culoarului de interacţiune, 2006-2008, Cod CNCSIS: 1335/2006, membru în echipa de cercetare; director: Prof. univ. dr. Dănuţ Petrea.
 • Plan de amenajare a teritoriului zonal – PATZ – periurbanul municipiului Bistriţa, 2005; membru în echipa de cercetare; director: Prof. univ. dr. Cocean Pompei.
 • Grant CNCSIS, tip A, cod 3747, 2002/03, cu tema Hazarde naturale şi antropice în spaţii locuite din judeţul Cluj; membru în echipa de cercetare; director de grant: Prof. univ. dr. Virgil Surdeanu.
 • Grant CNCSIS, tip A, cod 133/2002/03/04 cu tema Potenţial natural, resurse şi reconversie teritorială în aria de impact a activităţilor miniere din Munţii Igniş, Gutâi şi Văratec, membru în echipa de cercetare; director de grant Prof. univ. dr. Dănuţ Petrea.
 • Grant tip D, finanţat de Banca Mondială, cod 162, 2000/01, cu tema Studii environmentale integrate şi acţiuni de planificare teritorială pentru susţinerea programelor de masterat și de doctorat în Ştiinţa Mediului, membru în echipa de cercetare; director de grant, Prof. univ. dr. Mac Ioan.
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube