×

Sandu-Ciprian MOLDOVAN

Şef lucrări dr.

 

Web of Science ResearcherID: AAP-6313-2020

0000-0002-7196-489X

 

Domenii de interes profesional:

Amenajarea teritoriului; Planificare urbană; Planificare teritorială; Dezvoltare locală şi regională; GIS; Cartografie digitală; Teledetecţie


Specialist atestat RUR cu drept de semnătură pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism (simbolurile B C C1 F1 F3 F5 G2 G9 – cartografie digitală, GIS şi baze de date geospaţiale)


e-mail: ciprian.moldovan@ubbcluj.ro


Curriculum Vitae (pdf)

Publicaţii (selecţie):


Membru în colectivele de cercetare-proiectare a următoarelor proiecte şi granturi

 • Studiu privind asigurarea dotărilor publice de învățământ în zona municipiului Cluj-Napoca, Proiect nr. 36.538/281 din 6.11.2018, Beneficiar: Consiliul Județean Cluj, Perioada: noiembrie 2018 – octombrie 2019, Director proiect: Acad. prof. univ. dr. Benedek József
 • Elaborare Plan de Amenjare a Teritoriului Sălaj, Proiect nr. 15.776/5.11.2018, Beneficiar: Consiliul Județean Sălaj, Perioada: noiembrie 2018 – iulie 2020, Director proiect din partea UBB: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • Studiul de fundamentare privind definirea zonelor periurbane, Proiect nr. 34.711/265 din 19.10.2018, Beneficiar: Consiliul Județean Cluj, Perioada: octombrie 2018 – aprilie 2019, Director proiect: Acad. prof. univ. dr. Benedek József
 • Romania Resource Mapping – P159033, consultant for The World Bank, Beneficiary: The Romanian Ministry of Regional Development and Public Administration, Period: January 2017 – June 2017, Task Team Leader: Alina-Nona Petric
 • Harmonizing state and EU funded projects. Investment Guides: County Roads; Water and Wastewater Projects; Communal Roads and Social Infrastructure, consultant for The World Bank, Beneficiary: The Romanian Ministry of Regional Development and Public Administration, Period: November 2015 – June 2016, Task Team Leader: Marcel Ionescu-Heroiu
 • Romania – Advisory services agreement on support to the implementation of the National Strategy on Digital Agenda for Romania 2014-2020: Report on typologies of communities and geographic areas and options for broadband and NGN investment interventions consultant for The World Bank, Beneficiary: The Romanian Ministry for Information Society, Period: April 2015 – November 2015, Task Team Leader: Jean Marc Lixi
 • Romania Resource Mapping – P159033, consultant pentru Banca Mondială, Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Perioada: aprilie 2016 – iunie 2016, Responsabil proiect: Alina-Nona Petric
 • Dissemination of more cost effective project designs through innovative technologies, consultant pentru Banca Mondială, Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Perioada: octombrie 2015 – iunie 2016, Task Team Leader: Responsabil proiect: Marcel Ionescu-Heroiu
 • National Strategy and Action Plan on Social Inclusion and Poverty Reduction for the period 2014–2020, consultant pentru Banca Mondială, Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Perioada: martie 2015 – iunie 2015, Responsabil proiect: Emil Tesliuc
 • Alignment and coordination of strategies and processes for public investments monitored and/or implemented by the MRDPA and other relevant public stakeholders, consultant pentru Banca Mondială, Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Perioada: octombrie 2014 – iunie 2015, Responsabil proiect: Marcel Ionescu-Heroiu
 • Improvement of the assessment methodology for the portfolio of projects managed by the General Directorate for Regional Development for optimal prioritization and preparation of potential EU-funded investments for the 2014-2020 programming period, consultant pentru Banca Mondială, Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Perioada: septembrie 2014 – iunie 2015, Responsabil proiect: Radoslaw Czapski
 • Platform for integrated and sustainable urban development, expert dezvoltare urbană pentru S.C. AVENSA Consulting SRL, Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Perioada: decembrie 2013 – februarie 2015
 • The development of tools and models of territorial strategic planning to support the next programming period after 2013, expert pentru S.C. AVENSA Consulting SRL, Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Perioada: octombrie 2014 – decembrie 2014
 • Analytical Document on the Protection of the Elderly and Promotion of Active Aging in Romania, consultant pentru Banca Mondială, Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Perioada:  februarie 2014 – iunie 2014, Responsabil proiect: Asta Zviniene
 • Support to Poor and Disadvantaged Areas (Lagging Regions) including Roma Communities, consultant pentru Banca Mondială, Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Perioada: ianuarie 2013 – iunie 2014, Responsabil proiect: Robertus Antonius Swinkels
 • Enhancement and Smart Specialization Policies in the Romania West Region, consultant pentru Banca Mondială, Beneficiar: Agenția de Dezoltare Regională Vest, Perioada: decembrie 2012 – ianuarie 2013, Responsabil proiect: Thomas Farole
 • Upgrade of Growth Poles Strategic Planning and Economic Impact, consultant pentru Banca Mondială, Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Perioada: octombrie 2012 – iunie 2013, Responsabil proiect: Kosuke Anan
 • Enhancing Spatial Planning as a Precondition for Urban Development, consultant pentru Banca Mondială, Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Perioada: octombrie 2012 – iunie 2013, Responsabil proiect: Marcel Ionescu-Heroiu
 • Promovarea Festivalului Roman Porolissum – instrument de promovare a siturilor arheologice locale, contract nr. 8263/20.02.2012, Finantare: Primaria Municipiului Zalau, Perioada: 2012-2013, Director proiect: Şef lucr. dr. Călin Cornel Pop
 • Proiect Plan4All – European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information – afiliated partener
 • Optimizarea procesului de inserție a absolvenților din domeniul geografie pe piața forței de muncă, Contract POSDRU/86/1.2/S/57462, Perioada: 2010-2012, Manager de proiect: Prof. univ. dr. Ioan Ianoş
 • Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj pe perioada 2014-2020, Perioada: 2010-2012, Director proiect: Prof. univ. dr. Benedek József
 • GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei, proiect finanţat din fonduri structurale POS-DRU, Perioada: 2010-2012, Manager de proiect: Prof. univ. dr. Dănuţ Petrea
 • Strategia de dezvoltare a judeţului Satu Mare pe perioada 2014-2020, contract, Finanţare: Consiliul Judeţean Satu Mare, Perioada: 2010-2011, Director proiect: Prof. univ. dr. Benedek József
 • Strategia de dezvoltare turistică a Municipiului Zalău şi a zonei periurbane, contract, Finanţare: Primăria Municipiului Zalău, Perioada: 2010-2011, Director proiect: Şef lucr. dr. Călin Cornel Pop
 • Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Floreşti, judeţul Cluj, contract, Finanţare: Primăria Comunei Floreşti, Perioada: 2011-2012, Director proiect: Conf. univ. dr. arh. Radu Călin Spânu
 • POSDRU/7/2.1/S/1 – Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă, proiect finanţat din fonduri structurale POS-DRU, Perioada: 2009-2011, Manager general: Prof. univ. dr. Cristina Ciumaş
 • Tisa Catchment Area Development – Proiect see af/A/638/4.2/X – ticad, Finanţare: Comisia Europeană (FEDR), Perioada: 2009-2012, Director proiect din partea UBB: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • Plan de amenajare a teritoriului zonal inter-orăşenesc – Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Râşnov, Braşov (Poiana Braşov), Proiect nr. 392/11.05.2009, Finanţare: MDRL, Perioada: 2009-2010, Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • Dezvoltarea sistemului de transport în aria metropolitană Cluj-Napoca pe criterii funcţionale şi de integrare peisagistică, grant tip P3 IDEI nr. 2755 PNCDI II, Finanţare: CNCSIS, Perioada: 2009-2011, Director grant: Prof. univ. dr. Dănuţ Petrea.
 • Reactualizare plan de amenajare a teritoriului judeţean – PATJ – judeţul Maramureş, contract nr. 6671/14.11.2008, Finanţare: Consiliul Judeţean Maramureş, Perioada: 2008-2009, Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • Plan de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului, judeţul Sibiu – reconfigurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale, proiect nr. 379/06.11.2008, Finanţare: MDRL, Perioada: 2008-2009, Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • Plan de amenajare a teritoriului zonal Mărginimea Sibiului, contract nr. 9495/10.09.2008, Perioada: 2008-2009, Finanţare: Consiliul Judeţean Sibiu şi unităţile administrativ-teritoriale de bază din Mărginimea Sibiului, Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • Reactualizare plan de amenjare a teritoriului judeţean – PATJ – judeţul Mureş, contract, Finanţare: Consiliul Judeţean Mureş, Perioada: decembrie 2008 – iunie 2012, Director proiect: Prof. univ. dr. Benedek József
 • Strategie de dezvoltare locală pentru municipiul Craiova, Etapa a II-a, Servicii complementare, contract nr. 328568/19.12.2007, Finanţare: Primăria Municipiului Craiova, Perioada: 2007-2008, Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • Turismul rural – alternativa viabilă de conservare a identităţii culturale, de restructurare şi diversificare funcţională a regiunilor geografice de tip “ţară” din România, grant CNCSIS 1436/2007, Perioada: 2007-2009, Director proiect: Conf. univ. dr. Ştefan Dezsi
 • Studiu privind delimitarea zonei periurbane a Municipiului Bistriţa, contract nr. 53129/11.09.2007, Perioada: septembrie 2007 – octombrie 2008, Finanţare: Primăria Municipiului Bistriţa, Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • INTERREG BIII CADSES CULTURAL LANDSCAPE – Protecting Historical Cultural Landscapes to strengthen Regional Identities and Local Economics”, project no. PHARE RO 2004/016-772.05.02.02.08, Perioada: 2006-2008, Finanţare: Uniunea Europeană, Director/Responsabil proiect: Conf. univ. dr. Eckart Wilfried Schreiber
 • Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj pe perioada 2007-2013. Studiu sectorial: Învăţământ, cultură şi sănătate, Perioada: 2006-2007, Finanţare: Consiliul Judeţean Cluj, Director proiect: Prof. univ. dr. Traian Rotariu
 • Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj pe perioada 2007-2013. Studiu sectorial: Populaţie şi locuire, Perioada: 2006-2007, Finanţare: Consiliul Judeţean Cluj, Director proiect: Prof. univ. dr. Traian Rotariu
 • Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj pe perioada 2007-2013. Studiu sectorial: Turismul, Perioada: 2006-2007, Finanţare: Consiliul Judeţean Cluj, Proiectant: Institutul de Geografie al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • Analiza privind stadiul actual al tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinul românesc al râului Tisa, Proiect nr. 271/18.12.2006, Perioada: 2006-2007, Finanţare: Ministrerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL), Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Craiova, contract nr. 61030/11.08.2006, Perioada: 2006-2007, Finanţare: Primăria Municipiului Craiova, Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • Efecte teritoriale potenţiale ale implementării autostrăzii Transilvania (tronsonul Borş – Turda) în contextul dezvoltării durabile a culoarului de intercaţiune, Grant tip A 1335/18/2006, Perioada: 2006-2008, Finanţare: CNCSIS, Director grant: Prof. univ. dr. Dan Petrea
 • Plan de amenajare a teritoriului zonal – P.A.T.Z. – Periurbanul Municipiului Bistriţa, Proiect nr. 178/2005, Finanţare: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT), Perioada: 2005-2006, Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean
 • Evaluarea încordărilor structurale din regiunea geografică Banat şi modelarea dinamicii optimale a mediilor elective locale si regionale, Grant tip AT 562/21/2004, Finanţare: CNCSIS, Perioada: ianuarie 2003 – decembrie 2004, Director grant: Asist. univ. drd. Raularian Rusu
 • Plan de amenajare a teritoriului regional – PATR – Regiunea de Nord-Vest – faza a III -a, Finanţare: Consiliile Judeţene Cluj, Bistriţa-Nasăud, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Bihor, Perioada: septembrie 2003 – octombrie 2004, Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean

Cărţi

 • Benedek J., Man T, Hărănguș Iulia, Moldovan C., Dolean B.E. (2019), Delimitarea zonelor periurbane, în Benedek, J. (editor) Studiu de fundamentare privind delimitarea zonelor periurbane din județul Cluj în scopul realizării planului de amenajare a acestora, ISBN: 978-606-37-0565-6, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România.
 • Mandeville Kate, Petcu Cristina, Moldovan,C., Dolean B.E. (2018), Regional Referral Networks in Romania, The World Bank, Washington D.C., USA.
 • Cocean Radu, Moldovan Ciprian (2017), Profilul spațial al zonei de acțiune de la nivelul municipiului Carei, în Planul integrat de dezvoltare urbană a municipiului Carei pentru perioada 2014-2020, Editor Benedek, József, Cluj-Napoca, România, Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-0191-7.
 • Cristea M., Mare Codruța, Moldovan C., China Andreea, Farole T., Vințan Adina, Park Jane, Garrett K. P., Ionescu-Heroiu M.  (2017), Magnet Cities: Migration and Commuting in Romania. Washington, DC: World Bank, ISBN (paper): 978-973-0-24660-5, ISBN (electronic): 978-973-0-24659-9, 493 p.
 • Man, T., Fodorean, I., Moldovan, C. (2016) Baza de date spațiale, în Benedek, J., Man, T. (coord.), Analiza geografică a structurilor teritoriale din perspectiva planificării spațiale. Județul Mureș, Edit. Presa Universitară Clujeană, ISBN: 978-973-595-965-4, pp. 305-315, Cluj-Napoca, România.
 • Racoviceanu Sorina, Cristea M., China Andreea, Sandu D., Croitoru Adina, Moldovan C., Man T., Rusu R., Iamandi Cătălina, Ciobanu S., Ciucanu Ioana, Ionescu-Heroiu M., Burduja S., Vințan Adina, Cosma F., Herbel Ioana, Rus I. (2016), Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020, The World Bank, Romania Regional Development Program 2, World Bank Group, Washington D.C., USA, 464 p.
 • Teșliuc E., Grigoraș V., Stănculescu Manuela Sofia, Sandu D., Corad B., Iamandi-Cioinaru Cătălina, Man T., Marin Monica, Moldovan C., Neculau Georgiana (2016), The Atlas of Rural Marginalized Areas and of Local human Development in Romania / Alasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România, ISBN 978-973-0-21723-0, The World Bank, Washington D.C., USA, 368 p.
 • Ionescu-Heroiu M., Burduja S., Cristea M., Moldovan C., Man T., Rusu R., China Andreea, Sandu D., Ciobanu S. M., Czapski R., Nunez A., Vințan Adina, Moț Manuela, Manea Maria-Magdalena (2015), Investment Guide: County Roads / Ghid de Investiții: Drumuri Județene, The World Bank, Romania Regional Development Program 2, World Bank Group, Washington D.C., USA, 501 p.
 • Ionescu-Heroiu M., Burduja S., Cristea M., Moldovan C., Rusu R., Man T., China Andreea, Czapski R., Nunez A.  (2015), Investment Guide for Local Projects: Communal Roads and Social Infrastructure / Ghid de Investiții pentru Proiecte Locale: Drumuri Comunale și Infrastructură Socială, The World Bank, Romania Regional Development Program 2, World Bank Group, Washington D.C., USA, 763 p.
 • Ionescu-Heroiu M., Burduja S., Cristea M., Moldovan C., Rusu R., Man T, China Andreea, Czapski R., Nunez A., Făgărășan Adina, Sandu D., Todor C., Tulea M., Vințan Adina, Manea Maria-Magdalena, Călin Alexandra, Moț Manuela, Pintilii Silvia, Irimia Ioana, Franț Oana, Ghimbaș Izabela-Georgiana Mijloc, Loredana Stan A. (2015), Investment Guide for Water and Wastewater Projects / Ghid de Investiții pentru Proiecte de Apă și Apă Uzată, The World Bank, Romania Regional Development Program 2, World Bank Group, Washington D.C., USA, 639 p.
 • Swinkels R., Stănculescu Manuela Sofia, Anton Simona, Koo B., Man T., Moldovan C. (2014), The Atlas of Urban Marginalized Areas in Romania, The World Bank, Washington D.C., USA, 313 p.
 • Ionescu-Heroiu M., Neagu Marina, Țarălungă N., Ortiz P., Petrovici N., Moldovan C., Pănescu E. (2013), Enhanced Spatial Planning as a Precondition for Sustainable Urban Development, The World Bank, Washington D.C., USA, 198 p.
 • Ionescu-Heroiu M., Neagu Marina, Burduja S., Sandu D., Moldovan C., Man T., Rusu R. (2013), Growth Poles – The Next Phase, The World Bank, Washington D.C., USA, 224 p.
 • Ionescu-Heroiu M., Burduja S., Sandu D., Cojocaru Ș., Blankespoor B., Iorga Elena, Moretti E., Moldovan C., Man T., Rusu R., Van der Weide R. (2013), Competitive Cities – Reshaping the Economic Geography of Romania, The World Bank, Washington D.C., USA, 247 p.
 • Cocean P., Göncz Annamária (coord.), Moldovan, C. (colab.) (2012), Development Strategy of the Someş Catchment Area, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, Romania.
 • Cocean P., (coord.), Moldovan, C. (colab.) (2011), Strategii de dezvoltare urbană. Studiu de caz: Municipiul Craiova, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România.
 • Cocean P., (coord.), Moldovan, C. (colab.) (2010), Planificarea şi amenajarea teritoriului zonal, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România.
 • Cocean P., Zotic V., Puiu V., Moldovan C. (2010), Amenajarea teritoriului suburban al Municipiului Bistriţa, ISBN 978-973-610-985-0, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România.
 • Irimuş I.A., Vescan I., Fodorean I., Moldovan C. (editori) (2010), Geografia în contextul dezvoltării contemporane. Strategii de dezvoltare teritorială, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România.
 • Cocean P. (coord.), Moldovan, C. (colab) (2009), Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare teritorială, ISBN 978-973-610-962-1, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România.
 • Fodorean I., Man T., Moldovan C.  (2008), Curs practic de cartografie şi GIS, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Litografia Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România.
 • Cocean P. (coord.), Moldovan C. (colab.) (2007), Amenajarea teritoriilor periurbane. Studiu de caz: Zona Periurbană Bistriţa, ISBN (10) 973-610-466-4, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România.
 • Surd V., Zotic V., Puiu V., Moldovan C. (2007), Riscul demografic în Munţii Apuseni, ISBN 978-973-610-626-2, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România.

Articole în reviste incluse în Web of Science

 • Dolean Bogdan-Eugen, Bilaşco Ştefan, Petrea Dănuţ, Moldovan Ciprian, Vescan Iuliu, Roşca Sanda, Fodorean Ioan (2020), Evaluation of the Built-Up Area Dynamics in the First Ring of Cluj-Napoca Metropolitan Area, Romania by Semi-Automatic GIS Analysis of Landsat Satellite Images, Applied Sciences, Basel, 10(21), 7722. DOI: 10.3390/app10217722
 • Kowalczyk C., Kil J., Moldovan C. (2018), Comparison of changes in urbanized area in Poland and Romania, Transylvanian Review, vol. XXVII, no. 1, spring 2018, pp. 56-72, ISSN: 1221-1249, WOS:000432101700004
 • Cebotari, S., Cristea, M., Moldovan, C., Zubașcu, F. (2017), Renewable Energy’s Impact on Rural Development in Northwestern Romania, Publicat în Energy for Sustainable Development, volume 37, pp. 110-123, http://dx.doi.org/10.1016/j.esd.2017.02.002
 • Corpade C., Man T., Petrea D., Corpade Ana-Maria, Moldovan C. (2014), Changes in landscape structure induced by transportation projects in Cluj-Napoca periurban area usig GIS, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, nov. 2014, vol. 9, no. 4, p. 177-184, ISSN: 1842-4090, eISSN: 1844-489X, WOS:000344580900017
 • Corpade Ana-Maria, Corpade C., Petrea D., Moldovan C. (2012), Integrating environmental considerations into transportation planning through strategic environmental assessment, Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 3 no. 2, pp. 115-120, ISSN 2069-3419, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România

Articole publicate în reviste şi volume de conferinţă

 • Moldovan C., Dezsi Șt., Rusu R., Man T., Dolean E. B. (2017), The natural environment and tourism potential of Iara-Hășdate Basin, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Geographia, LXII, no. 1/2017, p. 105-124, Cluj-Napoca, România
 • Man T., Rusu R., Moldovan C., Ionescu-Heroiu M., Moldovan Nona-Sonia, Hărănguș Iulia (2015), Spatial Impact of the Road Infrastructure Development in Romania. An Accessibility Approach, Romanian Reviews of Regional Studies, p. 101-112
 • Rusu R., Man T., Moldovan C. (2015), Marginal Areas of the Romanian Banat, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Geographia, LX, no. 2/2015, pp. 153-162, ISSN 1221-079X, Cluj-Napoca, România
 • Fodorean F., Fodorean I., Moldovan C. (2013), Recreating the landscape of the former Roman Dacia using modern 19th century cartography, digital data and GIS, in e-Perimetron – International web journal on sciences and technologies affined to history of cartography and maps, vol. 8, nr. 1/2013, pp. 37-55, ISSN 1790-3769
 • Rusu R., Man T., Moldovan C. (2013), The Road Connectivity Index Applied to the Settlements of Banat Using GIS, Romanian Review of Regional Studies, vol. IX, nr. 1/2013, pp. 117-124, ISSN 1841-1576, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România
 • Rusu R., Man T., Moldovan C. (2013), The GIS-Based Road Distance and Time Connectivity Index of the Settlements within the West Region of Romania, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, series Geographia, nr. 1/2013, pp. 141-150, ISSN 2065-9571, Cluj-Napoca, România
 • Corpade Ana-Maria, Corpade C., Petrea D., Ionescu Claudia-Thora, Moldovan C. (2012), Focus points for a sustainable mobility in Cluj-Napoca metropolitan area, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Geographia, no. 2/2012, pp. 203-210, Cluj-Napoca, Romania
 • Rusu R., Moldovan C., Petrea D. (2012), Premises for Shaping Metropolitan Areas in Romania, Romanian Review of Regional Studies, volume VIII, no. 2, pp. 99-108, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Romania
 • Rusu R., Man T., Fodorean I., Moldovan C. (2010), The Analysis of Land Use Based on CORINE Land Cover in the Romanian Part of the Tisa Catchment Area, Romanian Review of Regional Studies, vol. VI, nr. 2, pp. 47-54, Cluj-Napoca, România
 • Zotic V., Puiu V., Alexandru Diana Elena, Moldovan C. (2010), Concept and Strategy of Development of Road Infrastructure in Mureş County to Reduce Territorial Desparities at Mezoscale and Microscale. Part 1. Theoretical Begrande, Geographica Timisiensis, vol. XIX, nr. 2, pp. 221-235, Timişoara, România
 • Zotic V., Puiu V., Alexandru Diana Elena, Moldovan C. (2010), Concept and Strategy of Development of Road Infrastructure in Mureş County to Reduce Territorial Desparities at Mezoscale and Microscale. Part 2. Practical Proposal, Geographica Timisiensis, vol. XIX, nr. 2, pp. 237-255, Timişoara, România
 • Cacovean H., Man T., Fodorean I., Moldovan C. (2009), Land-Use Management using a soil survey geographic database for the Viisoara-Aiton hills (Transylvanian Plain-Romania), pp. 444-446, GVO, Ede, The Netherlands
 • Zotic V., Puiu V., Moldovan C. (2009), Spatial Organizing of Suburban Territories and Urban Development. Case Study. Bistrita Municipality, Romania, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, seria Geografie, volumul XVII, nr. 1-2, Timişoara, România, pp. 309-321
 • Zotic V., Puiu V., Moldovan C. (2008), Spatial organizing of suburban territories and urban development. Case study: Bistrita Municipality, Romania, publicat în volumul 31st International Geographical Congres, Tunis 12-15 of August 2008, Tunisia
 • Cocean P., (coord.), Moldovan C. (colab) (2007), Synthetical approach to the Romanian Tisa basin, Romanian Review of Regional Studies – Journal of the Centre for Regional Geography, ISSN 1841-1576, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România
 • Moldovan C., Rusu R. (2007), Sălişte – a traditional village that dies in the shadow of a big city, Cluj-Napoca, publicat în volumul celei de a III-a Conferinţe Internaţionale “Rural space and local development”, 22 – 24 iunie 2006,  Cluj-Napoca – Turda – Miceşti, Editori coordonatori Surd, V., Zotic, V., pp. 695-698, ISBN 978-973-610-581-4, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, România
 • Baciu N., Schuster E., Stănescu Carmen., Moldovan C.  (2006), A few habitational indicators used in defining of the rural space types in the Transylvanian Plain, Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie nr. 11, pp. 99-107, ISSN 1582-5167, Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, România
 • Surd V., Moldovan C. (2005), Tourist potential of Iara – Hăşdate Depression, Cluj County, Romania, în Contemporary trends in tourism, hotel management and gastronomy 2005, International scientific symposium – 29 September 2005, nr. 9/2005, pp. 28-30, ISSN 1450-6661, Novi Sad, Serbia and Montenegro
 • Mureşan Alina, Moldovan C. (2004), Determinări fizico-geografice şi antropice în organizarea spaţiului geografic în regiunea de bordură a Munţilor Apuseni cu Depresiunea Transilvaniei (sectorul Ampoi-Someşul Mic), în Geopraphy within the context of contemporary development, 12-14 septembrie 2003, pp. 319-328, ISBN 973-8387-16-7, Editor coordonator: Surdeanu, V., Cluj-Napoca, România.
 • Rusu R., Moldovan C. (2004), Studiul geografic al Câmpiei Curticiului, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Geographia, XLIX, 2, pp. 35 – 46, ISSN 1221-079X, Cluj-Napoca, România.
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube