×

Raularian RUSU

Conferenţiar univ. dr.

Director executiv

 

Web of Science ResearcherID: ABF-7674-2020

0000-0003-3851-4296

 

Domenii de interes profesional:
Organizarea spațiului geografic; Planificarea teritoriului; Regiuni transfrontaliere; Geografie regională; Geografie istorică; Amenajarea teritoriului; Geografia așezărilor; Planificare spațială integrată; Geografie urbană; Politici și strategii de dezvoltare regională și locală; Planning turistic; Infrastructuri teritoriale; Geografia Regională a României


Specialist atestat RUR cu drept de semnătură pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism (simbolurile B C C1 F1 F3 F5)


e-mail: raularian.rusu@ubbcluj.ro


Curriculum Vitae (pdf)

Publicaţii (selecţie din ultimii ani):


Cărţi în colectiv


 Capitole în cărți

  • Rusu R. (2016), Place-name changes in the Romanian Banat and in the Arad region during the 20th century, în P. Jordan, P. Woodman (eds.) Place-Name Changes. Proceedings of the Symposium in Rome, 17-18 November 2014, Name & Place – Contributions to Toponymic Literature and Research, Band 5, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, pp. 393-405, ISBN 978-3-8300-8423-5.
  • Rusu R. (2016), Rețeaua de localități, în J. Benedek, T. Man (coord.) Analiza geografică a structurilor teritoriale din perspectiva planificării spațiale. Județul Mureș, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 163-248, ISBN: 978-973-595-965-4.
  • Schreiber W. E., Rusu R., Man T. (2017), National Minorities in Romania. Their Present Demographic and Political Situation, în P. Jordan (ed.) 10 Years of EU Eastern Enlargement. The Geographical Balance of a Courageous Step. Proceedings of the Symposium in Vienna, 3-4 December 2014, ISR-Forschungsbericht Heft 42, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, ISBN 978-3-7001-8100-2, DOI: 10.1553/ISR_FB042.
  • Bodocan V., Benedek J., Rusu R. (2018), Twenty-first-century cities, în M. Solarz (ed.) New Geographies of the Globalized World, Routledge, Taylor & Francis Group, London.

 Articole incluse în reviste Web of Science 


 Alte articole apărute în ţară în reviste BDI și volume de conferințe

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube