×

Nicoleta DAVID

Şef lucrări dr.

 

Web of Science ResearcherID: AAL-1661-2021

0000-0002-9126-7688

 

Domenii de interes profesional:

Geografie regională; Planificare şi dezvoltare teritorială; Regiuni marginalizate; Regiuni defavorizate; Peisaje culturale


e-mail: nicoleta.david@ubbcluj.ro


Curriculum Vitae (pdf)

Publicaţii (selecţie):


Cărţi

 • Cocean Pompei, Pop Ana-Maria [coord.] (2020), Evaluarea potenţialului turistic al Regiunii de Nord-Vest. Strategie de valorificare, Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 150 p., ISBN 978-606-797-600-7
 • Cocean Pompei, Pop Ana-Maria, Hognogi G-G., Papp Lelia, Potra Alexandra- Camelia, David Nicoleta-Afrodita (2018), Depopularea spațiilor rurale montane. Munții Poiana Ruscă, editura Risoprint, Cluj-Napoca, 44 p, ISBN 978-973-53-2208-3.
 • Cocean Pompei, David Nicoleta-Afrodita (2014), Peisaje culturale, Risoprint, Cluj-Napoca, 214 p., ISBN 978-973-53-1277-0.
 • David Nicoleta-Afrodita (2010), Ţara Zarandului. Studiu de geografie regională, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 391 p., ISBN 978-973-610-990-4.

Capitole în cărţi

 • Cocean Pompei, David Nicoleta-Afrodita (2017), capitol, Les friches minieres – paysage culturel et enjeu de developpement rural, Regards croises entre la Bucovine et la Wallonie, Coordonateurs V. Chiriţă, S Schmitz, editure Atelier de Presses, Liege,  pp. 51 – 56, ISBN 978-2-930772-23-3.
 • Cocean Pompei, David Nicoleta-Afrodita (2013), capitol, Les ,,tari” des territoires specifiques et fortement integres, futurs leviers du developpment territorial en Roumanie, La mise en oeuvre du developpment territorial durable: declinaisons francor-oumaines, L’Harmattan, Paris, Editor: Jean-Paul Carriere, pp. 101-112.
 • David Nicoleta-Afrodita (2013), capitol, Ţara Zarandului ca regiune anizotropă, Ţările din România ca teritorii de proiect, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, Editor: Cocean P, Filimon L., pp. 117-122, ISBN 978-973-595-615-8.

Articole în reviste incluse în Web of Science

 • Banc Ştefana, Croitoru Adina-Eliza, David Nicoleta Afrodita, Scripca Andreea-Sabina (2020), Changes Detected in Five Bioclimatic Indices in Large Romanian Cities over the Period 1961-2016, Atmosphere, 11(8), 819. DOI: 10.3390/atmos11080819
 • Cocean Pompei, Hognogi Gheorghe-Gavrilă, Pop Ana-Maria, Bejan Iurie, David Nicoleta (2019), Anthropic Valorisation of Vulnerable Areas Affected by Deep-Seated Landslides, Geoheritage, https://doi.org/10.1007/s12371-019-00397-8.
 • David Nicoleta-Afrodita, Cocean Pompei, Pop Ana-Maria, Kudor Alina (2018), Economic Reconversion of Mining Rural Sites in the Brad Basin during the Transition Period (1990-2016), Transylvanian Review, XXVII, Supl. 1, pg. 135-142, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca.
 • Cocean Pompei, David Nicoleta-Afrodita, Filip Sorin (2013),Territorial Cohesion in Cross-Border Spatial Entities, Transylvanian Review, XXI, Supplement no. 2, pp. 288-304, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca.

Articole în reviste şi volume de conferinţă

 • Hognogi Gheorghe-Gavrilă, Pop Ana-Maria, Cocean Pompei, Potra Alexandra-Camelia, David Nicoleta, Papp Lelia (2018), Particular Aspects of Fruit Farming in the Southeast of Poiana Ruscă Mountains, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, vol. 75, nr. 1, pp. 23-30, ISSN 1843-5262, eISSN 1843-536X, DOI:10.15835/buasvmcn-hort: 004917
 • Cocean Pompei, David Nicoleta-Afrodita (2016), Peisaje culturale repulsive, în vol. conf. ştiinţifice internaţionale „Mediul şi Dezvoltarea durabila”, Univ. Tiraspol, Chişinău.
 • Cocean Pompei, David Nicoleta-Afrodita (2015), Cercetarea geografică: orientari, contradicţii, tendinţe, Cercetarea în era globalizării, Cetatea de Scaun, Editor: Cătălin Rogojanu, Gherghina Boda, pp. 137-144.
 • David Nicoleta-Afrodita (2015), Premisele afirmării peisajului cultural în Ţara Zarandului, Geographia Napocensis, nr. 2, pp. 49-54.
 • David Nicoleta-Afrodita (2014), Marginalizare sau defavorizare teritorială – consideraţii preliminare, Geographia Napocensis, anul IX, nr. 2, pp. 13-19, ISSN 1843-5920; ISSN online 1844-9840.
 • Gligor Viorel, Filip Sorin, David Nicoleta-Afrodita, Cocean Pompei (2014), Potenţialul de dezvoltare agroturistică a microregiunii Tăşnad, Geographia Napocensis, pp. 95-105.

Proiecte de cercetare ştiinţifică

 • 2019-2020 Patrimoniu și înnoire urbană: spațiile creative, cultura inclusivă și antrenarea spiritului civic. Proiect CREATONVIL/17-AUF, Programul PN III/ Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral/ Modulul AUF-RO. Director de proiect: Prof. univ. dr. Nicolae Popa. Instituţie conducătoare: Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Raţională a Teritoriului (Timişoara, România). Parteneri: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Centrul de Geografie Regională (Cluj-Napoca, România); Université d’Angers, Laboratoire ESO Angers (UMR 6590 CNRS) (Angers, Franţa); Academia de Studii Economice a Moldovei, Laboratorul de Demografie (Chişinău, Republica Moldova). Responsabil proiect UBB: CS III dr. Ana-Maria Pop.
 • 2019 Inventarierea, evaluarea şi prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice din Regiunea de Nord-Vest, beneficiar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Şef proiect: prof univ dr. Pompei Cocean.
 • 2019 Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Sălaj, nr. 4-S1/5.11.2018, Beneficiar: Consiliul Judeţean Sălaj, coordonator: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Bucureşti, şef proiect: prof. univ. dr. Pompei Cocean.
 • 2016-2017 Disparităţi demografice în spaţii rurale. Proiect DISRUR/14-AUF, Programul PN III/ Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral/ Modulul AUF-RO. Director de proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean. Instituţie conducătoare: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Centrul de Geografie Regională (Cluj-Napoca, România). Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Raţională a Teritoriului (Timişoara, România); Academia de Studii Economice a Moldovei, Laboratorul de Demografie (Chişinău, Republica Moldova); Université d’Angers, Laboratoire ESO Angers – UMR CNRS (Angers, Franţa).
 • 2014 Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Zona Sătmarului, în vederea implementării planului de dezvoltare locală. Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului. Şef proiect: Şef lucrări dr. Nicoleta David.
 • 2014 Studiu – analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agroturistică a teritoriului GAL Sud-Vest Satu Mare, în vederea implementării planului de dezvoltare locală. Beneficiar: Asociaţia Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare. Şef proiect: Profesor univ. dr. Pompei Cocean.
 • 2009-2012 Tisa Catchment Area Development. Proiect SEE/A/638/4.2/X – TICAD. Coordonator de proiect: VÁTI Compania Maghiară Publică Non-profit cu Răspundere Limitată pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană (Budapesta, Ungaria). Parteneri din: Austria, România, Serbia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. 
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube