×

Lelia PAPP

Şef lucrări dr.

Secretar administrativ

 

Web of Science ResearcherID: K-6585-2012

0000-0001-8925-4493

 

Domenii de interes profesional:
Geografie regională; Planificare teritorială; Dezvoltare locală şi regională; Metodologia cercetării în geografia regională


e-mail: lelia.papp@ubbcluj.ro


Curriculum Vitae (pdf)

Publicaţii (selecţie):


Articole în reviste incluse în Web of Science

Lucrări publicate în reviste indexate în BDI

Articole în reviste internaţionale

Cărţi publicate în edituri din străinătate

Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS


Capitole/studii publicate în alte edituri din străinătate 

  • Markelj Miha, Oros Sršen Ankica, Papp Lelia, Razum Andrea, Živković Milica, Zwitter Žiga (2014), Creating ecological corridors to support sustainable development based on a long-term approach (ECORR), în: Stefano Brumat şi Claudia Macchia (editori), DIAnet International School Proceedings 2014. The role of natural heritage for the sustainable development of the Danube Region, Gorizia 22-31 martie 2014, Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 66-89. ISBN 978-88-8303-564-7, e-ISBN 978-88-8303-565-4

Editare/ coordonare volume naţionale

Membru în colectivul de elaborare a unor proiecte naţionale

  • 2019 Servicii de consultanţă pentru elaborarea unui studiu privind inventarierea, evaluarea şi prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice în Regiunea de Nord-Vest, Proiect nr. 18 / 27.05.2019. Beneficiar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean (membră în echipa proiectului, secţiunea Potenţialul turistic al centrelor urbane)
  • 2018-2020 Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Sălaj, Proiect nr. 15776 / 05.11.2018, Contract nr. 4_S1/5.11.2018. Beneficiar: Consiliul Judeţean Sălaj. Elaboratori: Lider de asociere: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting; Asociat 1: S.C. Urban Team S.R.L.; Asociat 2: S.C. Quattro Design S.R.L.; Asociat 3: S.C. F&R Worldwide S.R.L.; Subcontractant: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie (membră în echipa proiectului, secţiunea Industrie şi construcţii)
  • 2011-2012 Proiectul Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră – POSDRU/57/1.3./S/32629 (tutore la disciplina Geografia continentelor)
  • 2008-2009 Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean – PATJ – Judeţul Maramureş. Proiect nr. 6671/ 14.11.2008. Beneficiar: Consiliul Judeţean Maramureş. Director proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean (membră în echipa proiectului, secţiunea Comerţ şi servicii)

Membru în colectivul de elaborare a unor proiecte internaţionale

  • 2019-2020 Patrimoniu și înnoire urbană: spațiile creative, cultura inclusivă și antrenarea spiritului civic. Proiect CREATONVIL/17-AUF, Programul PN III/ Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral/ Modulul AUF-RO. Director de proiect: Prof. univ. dr. Nicolae Popa. Instituţie conducătoare: Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Raţională a Teritoriului (Timişoara, România). Parteneri: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Centrul de Geografie Regională (Cluj-Napoca, România); Université d’Angers, Laboratoire ESO Angers (UMR 6590 CNRS) (Angers, Franţa); Academia de Studii Economice a Moldovei, Laboratorul de Demografie (Chişinău, Republica Moldova). Responsabil proiect UBB: CS III dr. Ana-Maria Pop. Funcţia: analist teritorial
  • 2016-2017 Disparităţi demografice în spaţii rurale. Proiect DISRUR/14-AUF, Programul PN III/ Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral/ Modulul AUF-RO. Director de proiect: Prof. univ. dr. Pompei Cocean. Instituţie conducătoare: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Centrul de Geografie Regională (Cluj-Napoca, România). Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Raţională a Teritoriului (Timişoara, România); Academia de Studii Economice a Moldovei, Laboratorul de Demografie (Chişinău, Republica Moldova); Université d’Angers, Laboratoire ESO Angers – UMR CNRS (Angers, Franţa). Funcţia: analist teritorial
  • 2015-2017 Studiu integrat privind contribuţia ecosistemelor din ariile protejate Natura 2000 Pricop, Huta-Certeze şi Tisa Superioară la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale (SIENPHCTS). Proiect EEA Grants nr. 66139. Director de proiect: Şef lucrări dr. Răzvan Bătinaş. Coordonator de proiect: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie (Cluj-Napoca, România). Parteneri: Asociaţia HEIDENROSLEIN (Baia Mare, România) şi Norwegian Institute for Nature Research (Trondheim, Norvegia). Funcţia: analist teritorial şi traducător
  • 2009-2012 Tisa Catchment Area Development. Proiect SEE/A/638/4.2/X – TICAD. Coordonator de proiect: VÁTI Compania Maghiară Publică Non-profit cu Răspundere Limitată pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană (Budapesta, Ungaria). Parteneri din: Austria, România, Serbia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. Funcţia: asistent manager de proiect şi responsabil de comunicare din partea UBB
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube