×

Ana-Maria POP

Cercetător şt. III dr.

Responsabil evenimente ştiinţifice

 

Web of Science ResearcherID: U-8931-2017

0000-0001-9958-1391

 

Domenii de interes profesional:

Geografie regională; Amenajarea teritoriului; Guvernanţă teritorială


e-mail: ana-maria.pop@ubbcluj.ro


Curriculum Vitae (pdf)

 

Publicaţii (selecţie):


Cărţi ştiinţifice publicate în edituri consacrate din ţară


 Capitole/studii publicate în edituri din străinătate

 Capitole/studii publicate în edituri consacrate din ţară

 • Bătinaș R., Halley D. [coord.] (2017), Servicii ale ecosistemelor din siturile Natura 2000 Pricop-Huta Certeze și Tisa Superioară, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-53-1973-1, 253 p.
 • Cocean P. – coord. (2014), Strategia de dezvoltare a comunei Aiton, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-53-1192-6,129 p.
 • Cocean P., Filimon Luminiţa – coord. (2013), „Ţările” din România ca teritorii de proiect, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-595-615-8, 239 p.
 • Cocean P., Goncz Annamaria – coord. (2012), Development Strategy of the Someş Catchment Area, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-53-0736-3, 274 p.
 • Cocean P. – coord. (2010), Planificarea şi amenajarea teritoriului zonal. Studiu de caz: Valea Hârtibaciului, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-595-104-7, 216 p.
 • Cocean P. – coord. (2009), Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare teritorială, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-610-962-1, 282 p.

Articole în reviste incluse în Web of Science


Articole publicate în reviste indexate în BDI

Articole publicate în reviste internaţionale

Proiecte internaţionale

 • Patrimoniu și înnoire urbană: spațiile creative, cultura inclusivă și antrenarea spiritului civic (CREATONVIL), Responsabil proiect UBB: CS III dr. Ana-Maria Pop, proiect finanţat prin PN3/Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral, Modulul AUF-RO, autoritate contractantă: Institutul de Fizică Atomică – IFA, contractor: Universitatea Babeş-Bolyai, 1 martie 2019 – 30 decembrie 2020, calitate: responsabil proiect UBB
 • Disparităţi demografice în spaţii rurale – 14-AUF/DISRUR, director de proiect: prof. univ. dr. Pompei Cocean, proiect finanţat prin PN3/Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral, Modulul AUF-RO, autoritate contractantă: Institutul de Fizică Atomică – IFA, contractor: Universitatea Babeş-Bolyai, 16 august 2016 – 30 decembrie 2017, calitate: membru proiect
 • RO02-0013 – Studiu integrat privind contribuția ecosistemelor din ariile protejate Natura 2000: Pricop-Huta Certeze și Tisa Superioară la dezvoltarea durabilă a comunităților locale (SIENPHCTS), manager de proiect: şef lucrări dr. Răzvan-Horaţiu Bătinaş, proiect finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, Program RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 1, 14 septembrie 2015 – 30 aprilie 2017, calitate: analist teritorial
 • SEE A/638/4.2/X-TICAD – Tisa Catchment Area Development, South East Europe Programme, şef de proiect din partea UBB: prof. univ. dr. P. Cocean, Proiect european, cu Ungaria, Slovacia, Ucraina şi Serbia, 2009-2012, calitate: manager proiect

 Proiecte naţionale

 • Servicii de consultanță pentru elaborarea unui studiu privind inventarierea, evaluarea și prioritizarea punerii în valoare a resurselor turistice din Reginea de Nord-Vest, proiect nr. 18/27.05.2019, director proiect: prof. univ. dr. Pompei Cocean, elaborator: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, calitate: membru
 • Elaborare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Sălaj, proiect nr. 15776 / 05.11.2018, Beneficiar: Consiliul Judeţean Sălaj; Elaboratori: Lider de asociere: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting; Asociat 1: S.C. Urban Team S.R.L.; Asociat 2: S.C. Quattro Design S.R.L.; Asociat 3: S.C. F&R Worldwide S.R.L.; Subcontractant: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, 2018-2020, calitate: manager de proiect
 • POSDRU 18/1.2/G/39819 Program masteralEvaluarea Dezvoltării Regionale, axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, domeniul major de intervenţie 1.2. Calitatea în învăţământul superior, coordonator proiect: prof. univ. dr. Nicolae Păun, februarie-octombrie 2012, calitate: membru grup ţintă
 • POSDRU/57/1.3/S/32629 „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”, axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, domeniul major de intervenţie 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională, calitate: tutore
 • PUG Floreşti, şef de proiect conf. univ. dr. arh. Spânu Radu, aprilie 2011- aprilie 2012, calitate: membru
 • Reactualizare plan de amenajare a teritoriului judeţean – PATJ – Maramureş, proiect nr. 6671/14.11.2008, şef de proiect: prof. univ. dr. P. Cocean, beneficiar: Consiliul Judeţean Maramureş, calitate: membru
 • Plan de amenajare a teritoriului zonal – PATZ – Mărginimea Sibiului, proiect nr. 9495/10.09.2008, şef de proiect: prof. univ. dr. P. Cocean, beneficiar: Asociaţia Reuniunea Mărginenilor, calitate: membru
 • Plan de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului, judeţul Sibiu. Restructurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale, proiect nr. 379/6.11.2008, Beneficiar MDRT, şef de proiect: prof. univ. dr. P. Cocean, calitate: membru
 • Plan de amenajare a teritoriului zonal PATZ Interorăşenesc Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov (Poiana Braşov), proiect nr. 392/11.05.2009, şef de proiect: prof. univ. dr. P. Cocean, beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, calitate: membru
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube