×

Iuliu VESCAN

Conf. univ. dr.

 

Web of Science ResearcherID: ABC-1911-2020

0000-0001-6845-7152

 

Domenii de competenţă:
Evaluare strategică de mediu; Strategii de mediu locale şi regionale; Planificare şi dezvoltare regională


Specialist atestat RUR cu drept de semnătură pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism (simbolurile B C F1 F3 F5 G2 G9 – analiză economică teritorială)


e-mail: iuliu.vescan@ubbcluj.ro


Curriculum Vitae (pdf)

Publicaţii (selecţie):


Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute

 • Vescan I., Bilaşco Şt., Petrea D., Rus I., Fodorean I., Rusu R. (2016), Landscape Archaeology on the Northern Frontier of the Roman Empire at Porolissum. În: Coriolan Horaţiu Opreanu, Vlad-Andrei Lăzărescu (ed.), Editura Mega, Cluj-Napoca.
 • Cocean P. [coord.] (2012), Development Strategy of the Someş Catchment Area, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • Cocean P. [coord.] (2011), Strategii de dezvoltare urbană. Studiu de caz: Municipiul Craiova, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • Cocean P. [coord.] (2010), Planificarea şi amenajarea teritoriului zonal. Studiu de caz: Valea Hârtibaciului, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • Vescan I. (2010), Dezvoltarea durabilă în aria de contiguitate Mureș-Arieș, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
 • Cocean P. [coord.] (2009), Mărginimea Sibiului. Planificare şi amenajare teritorială, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

 Capitole / Studii publicate în edituri din străinătate recunoscute

 • Filip S., Bilaşco Şt., Vescan I., Fodorean I., Roşca Sanda-Maria (2020), Spatial Planning in Alaska: Framework, Achievements and Challenges, Editura NOVA.
 • Bilaşco Şt., Roşca S., Petrea D., Vescan I., Fodorean I., Filip S. (2019), 3D Reconstruction of Landslides for the Acquisition of Digital Databases and Monitoring Spatiotemporal Dynamics of Landslides Based on GIS Spatial Analysis and UAV Techniques, in: Hamid Reza Pourghasemi, Candan Gokceoglu (ed.), Spatial Modeling in GIS and R for Earth and Environmental Sciences, Elsevier. ISBN: 978-0-12-815226-3.

Lucrări ştiinţifice în reviste ISI


Lucrări ştiinţifice în reviste şi volume, capitole

 • Mîndru M., Roșca,S., Bilașco Şt., Păcurar I., Fodorean I., Vescan I., Petrea D., Breje M. (2018), The monitoring of greenery coverage levels according to the remote sensing indices in the the Mociar Forest, Geographia Napocensis, vol. XII, nr. 1, pp. 27-34.
 • Bilașco Șt., Filip S., Cocean P., Petrea D., Vescan I., Fodorean I. (2015), The evaluation of accessibility to hospital infrastructure at regional scale by using GIS space analysis models: the North-West Region, Romania, Studia Universitatis Babeş-Bolyai 1/2015, Cluj-Napoca, pp. 27-51, ISSN 1221-079X.
 • Bilaşco Şt., Lupou I., Roşca S., Vescan I., Fodorean I. (2014), Identification of suitable green areas for leisure and recreation planning, using remote sensing techniques and GIS spatial analysis. Case study: Zalău city, Geographia Napocensis, anul VIII, nr. 2, pp. 23 – 33, Casa Cărţii  de Ştiinţă, Cluj-Napca, ISSN 1843-5920.
 • Fodorean F., Fodorean I., Vescan I., Bilaşco Şt. (2013), Mapping archaeological sites using digital cartography. Roman settlements from Potaissa to Napoca, Geographia Napocensis, anul VII, nr. 2, pp. 51-58, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napca, ISSN 1843-5920.
 • Irimuș I. A., Petrea D, Vescan I., Toma Camelia, Vieru Ioana (2011), Vulnerabilty of Touristic Geomorphosites in Transylvanian Saliferous Areas, GeoJournal of Tourism and Geosites, Year IV, vol. 8, no. 2, pp. 212-218, ISSN2065-0817/E-ISSN 2065-1198.
 • Vescan I., Fonogea S. (2011), Environmental assessment as part of the territorial planning documentation. Case study, Hârtibaciu Valley, Studia Universitatis “Babeş-Bolyai” Geographia, LVI, 1, pp. 67-76
 • Fonogea S.-F., Gligor V., Vescan I. (2010), Uniform Transnational Assessment of the Environmental Indices from the Romanian Catchment Area of the Tisa River, Romanian Review of Regional Studies, 6 (2), 31–40.
 • Vescan I. (2007), Evaluarea impactului antropic în aria de contiguitate geografică Mureş-Arieş, Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Geographia, 52, nr. 2, pp. 133-139.
 • Mihăiescu R., Mihăescu T. C., Muntean L., Mera O., Baciu C., Ozunu A., Vescan I., Modoi C., Arghiuş V. (2006), The Environmental dimension – arrangement of the touristic area Durgau-salt lakes and Turda salt mine (Romania), în: J. Markos, T. Stefuca (ed.), 33rd International Conference of SSCHE May 22-26, 2006, pp. 991-996, Tatranske Matliare, Slovakia, ISBN 80-227-2409-2.
 • Mihăescu R., Vescan I., Muntean L. (2006), Premisele dezvoltării durabile în aria de convergenţă Mureş-Arieş. În: Environment & Progress, 6: Mediul – Cercetare, Protecţie şi Gestiune = Environment – Research, Protection and Management, pp. 509-515.
 • Mihăiescu R., Mihăescu T. C., Muntean L., Vescan I. (2005), Evoluţia zonelor de exploatare a sării – studiu de caz : amenajarea zonei turistice Durgău – Lacurile Sărate şi Salina Turda. În: Contribuţii ştiinţifice în tehnologii şi echipamente pentru evaluarea şi protecţia mediului: simpozion naţional, Bistriţa-Arcalia, 29-30 septembrie 2005, Bistriţa.
 • Floca L., Vescan I., Mihăiescu R., Crişan O. (2001), Capitalising of the Landscape Potential of the Geographic Area Delimited by the Iara Valley and Soimului Valley from the Muntele Mare Massif, Apuseni Mountains, Studia Universitatis Napocensis, Geographia, vol. 2.
 • Floca L., Mac I., Mihăescu R., Vescan I. (2000), Remodelarea spaţiului habitual rural prin reechilibrare ecologică şi peisagistică, Studii şi Cercetări (Geologie-Geografie), vol. 5, p. 79-86, Bistriţa.
 • Floca L., Mihăescu R., Vescan I., Munteanu L. (2000), Modalităţi de analiză a impactelor activităţilor antropice asupra mediului înconjurător. Puncte de vedere, Analele Universităţii „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş, p. 45-63, Târgu Mureş, Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir”.
 • Mac I., Floca L., Mihăescu R., Vescan I. (2000), Importanţa evaluării calităţii mediului în strategiile de planning environmental, Studii şi Cercetări (Geologie-Geografie), vol. 5, pp. 87-91, Bistriţa.

Participare în granturi, contracte, proiecte

Director de proiect

 • 2007 Plan de amenajare a teritoriului zonal (P.A.T.Z.) – Studiu privind dezvoltarea durabilă a turismului în Situl de Importanţă Comunitară Cuşma, jud. Bistriţa-Năsăud, Beneficiar USAMV Cluj-Napoca    
 • 2007 Plan de amenajare a teritoriului zonal (P.A.T.Z.) – Amenajarea turistică a masivului Vlădeasa. Studiu de impact demografic, economic şi ecologic, jud. Cluj, Beneficiar SC SabTurism SRL
 • 2014 Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007- 2013, cu titlu „GeoChoice-consiliere şi formare de competenţe practice în vederea integrării studenţilor din domeniul geografie pe piaţa muncii”, Contract POSDRU/161/2.1/G/137679.

Participări la proiecte de urbanism şi de amenajare a teritoriului (Proiectul – Responsabilităţi / capitole – Proiectant – Beneficiar – Anul)

 • 1997 – 2000 – Plan de amenajare a teritoriului interjudeţean (P.A.T.I.J.) Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Bihor, Satu Mare – Cadru natural, calitatea mediului, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, echipare edilitară, studii de teren – UBB, Facultatea de Geografie – Cons. Jud. 6 judeţe
 • 1998 – Plan de Amenajare a Teritoriului Inter-Comunal (P.A.T.I.C) Gilău-Floreşti, jud. Cluj – Cadru natural, riscuri naturale, SC Interproiect SRL – Cons. Jud. Cluj.
 • 1999 – Plan Urbanistic General (P.U.G.), com. Râşca, jud. Cluj – Cadru natural, calitatea mediului, echipare tehnică a teritoriului, studii de teren – S.C. Facilservcom SRL – Cons. Jud. Cluj.
 • 1999 – Plan Urbanistic General (P.U.G.), com. Valea Ierii, jud. Cluj – Coordonare, Cadru natural, calitatea mediului, echipare edilitară, studii de teren, Regulament de urbanism – SC Ecomedimpact SRL, Cons. Jud. Cluj.
 • 2000 – Plan Urbanistic General (P.U.G.), com. Romuli, jud. Bistriţa-Năsăud – Cadru natural, calitatea mediului, echipare tehnică a teritoriului, studii de teren – UBB, Facultatea de Geografie – Cons. Jud. Bistriţa-Năsăud.
 • 2000 – Plan Urbanistic General (P.U.G.), com. Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud – Cadru natural, calitatea mediului, echipare edilitară, studii de teren – UBB, Facultatea de Geografie – Cons. Jud. Bistriţa-Năsăud.
 • 2000 – Documentaţia de atestare a staţiunii turistice (D.A.S.T.) Fântânele-Beliş, jud. Cluj – Cadru natural, calitatea mediului, echipare edilitară, studii de teren – SC FacilServcom SRL – Cons. Jud. Cluj.
 • 2001 – Studiul riscului antropic în bazinul hidrografic al Arieşului, jud. Cluj – Cadru natural, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, riscuri naturale, mediu, studii de teren – UBB, Facultatea de Geografie, Cons. Jud. Cluj.
 • 2002-2003 – Plan de amenajare a teritoriului regional (P.A.T.R.) – Regiunea de Nord-Vest – Protecţia şi conservarea patrimoniului natural, riscurile naturale şi tehnologice, calitatea mediului – UBB, Facultatea de Geografie – ADR Nord-Vest.
 • 2005 – Plan de amenajare a teritoriului zonal (P.A.T.Z.) – Zona periurbană a municipiului Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud – Cadru natural, calitatea mediului, echipare edilitară, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, studii de teren – UBB, Facultatea de Geografie – Cons. Jud. Bistriţa-Năsăud.
 • 2006 – Strategia de Dezvoltare Durabila a municipiului Craiova 2007-2013, faza 1: Situaţia existentă, probleme şi prioritizări – Cadru natural, calitatea mediului, echipare edilitară, studii de teren – UBB, Facultatea de Geografie – Cons. Local Craiova.
 • 2006 – Strategia de Dezvoltare a judeţului Cluj 2007-2013  – Protecţia şi conservarea patrimoniului natural, riscurile naturale şi tehnologice, calitatea mediului – UBB, Facultatea de Geografie – Cons. Jud. Cluj.
 • 2007 – Dezvoltarea teritorială durabilă în bazinul românesc al râului Tisa – Protecţia şi conservarea patrimoniului natural, riscurile naturale şi tehnologice, calitatea mediului – UBB, Facultatea de Geografie – MLPAT
 • 2007 – Plan Urbanistic General (P.U.G.), com. Săcuieu, jud. Cluj – Cadru natural, calitatea mediului, echipare tehnică a teritoriului, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, riscurile naturale şi tehnologice, studii de teren – SC Informnet SRL – Cons. Jud. Cluj.
 • 2007 – Plan Urbanistic General (P.U.G.), com. Negreni, jud. Cluj – Cadru natural, calitatea mediului, echipare tehnică a teritoriului, studii de teren SC Informnet SRL – Cons. Jud. Cluj.
 • 2007 – Plan urbanistic de zonă protejată (P.U.Z.P.) „Cheile Turzii” – Reactualizare – Coordonare, Cadru natural, calitatea mediului, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, riscurile naturale şi tehnologice, echipare edilitară, studii de teren, Regulament de urbanism, Academia Română, Colectivul de Geografie, filiala Cluj – Cons. Jud. Cluj.
 • 2007 – Plan urbanistic de zonă protejată (P.U.Z.P.) „Cheile Turenilor” – Reactualizare – Coordonare, Cadru natural, calitatea mediului, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, riscurile naturale şi tehnologice, echipare edilitară, studii de teren, Regulament de urbanism – Academia Română, Colectivul de Geografie, filiala Cluj – Cons. Jud. Cluj 2007.
 • 2008 – Planul de amenajarea teritoriului judeţean (P.A.T.J.) Mureş – reactualizare – Cadru natural, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, riscuri naturale, mediu, studii de teren UBB, Facultatea de Geografie – Cons. Jud. Mureş.
 • 2008 – Planul de amenajarea teritoriului judeţean (P.A.T.J.) Maramureş – reactualizare  – Protecţia şi conservarea patrimoniului natural, riscuri naturale, calitatea mediului -UBB, Facultatea de Geografie – Cons. Jud. Maramureş.
 • 2008 – Plan de amenajare a teritoriului zonal (P.A.T.Z.) – Mărginimea Sibiului – Coordonare, Cadru natural, calitatea mediului, echipare edilitară, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, riscurile naturale şi tehnologice, studii de teren – UBB, Facultatea de Geografie – Asociaţia Mărginenilor, Cons. Jud. Sibiu.
 • 2008 – Analiza strategică de mediu pentru PATJ Maramureș – Coordonator elaborare raport de mediu – UBB, Facultatea de Geografie – Cons. Jud. Maramureş.          
 • 2008 – Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Hârtibaciului – Riscuri naturale, calitatea mediului – UBB, Facultatea de Geografie – MDRT.
 • 2009 – Analiza strategică de mediu pentru PATZ Valea Hârtibaciului – Coordonator elaborare raport de mediu – UBB, Facultatea de Geografie – MDRT.
 • 2009 – Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Valea Prahovei – Calitatea mediului – UBB, Facultatea de Geografie – MDRT.
 • 2011 – Analiza strategică de mediu pentru PUG Apahida – Coordonator elaborare raport de mediu – Academia Română, Colectivul de Geografie, filiala Cluj – Primăria Apahida.
 • 2011 – Plan Urbanistic General (P.U.G.), com. Florești, jud. Cluj – Calitatea mediului – UBB, Facultatea de Geografie – Primăria Florești.
 • 2012 – Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita – Expert RUR cu drept de semnătură, Cadru natural, calitatea mediului, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, echipare edilitară, studii de teren – SC Vallum SRL – Cons. Jud. Harghita.
 • 2016 – Plan Urbanistic General (P.U.G.), municipiul Reghin, jud. Mureş – Expert RUR cu drept de semnătură pt. studii de fundamentare Cadru natural, calitatea mediului, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, Riscuri naturale, studii de teren – SC Aedilis SRL.
 • 2019 – Plan Urbanistic General (P.U.G.), 8 UAT-uri, jud. Maramureș – Expert RUR cu drept de semnătură pt. studii de fundamentare Cadru natural, calitatea mediului, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, Riscuri naturale, studii de teren – SC Aedilis SRL.
 • 2020 – Plan Urbanistic General (P.U.G.), Corunca, jud. Mureş – Expert RUR cu drept de semnătură pt. studii de fundamentare Cadru natural, calitatea mediului, protecţia şi conservarea patrimoniului natural, Riscuri naturale, studii de teren – SC Aedilis SRL.

Implicare în proiecte cu finanţare europeană

 • Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, cu tema P.S. Practica cu Succes!, contract POCU/626/6/13/130649, în derulare începând din luna octombrie 2020, calitate: manager de proiect
 • Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007- 2013, cu tema “GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei”, în derulare începând cu anul 2010.
 • Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, cu tema “GeoInsert: Optimizarea procesului de inserţie a absolvenţilor din domeniul geografiei pe piaţa muncii”, în derulare începând cu anul 2010, beneficiar Universitatea Bucureşti.
 • Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, cu tema “Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă”, 2008-2011.
 • Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007- 2013, cu titlu „GeoParcurs-consiliere şi formare de competenţe practice în vederea integrării studenţilor din domeniul geografie pe piaţa muncii”, Contract POSDRU/161/2.1/G/137753, 2014.
 • Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 134774, Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri, UBB.
 • Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei, proiect SEE/A/638/4.2/X – TICAD, Tisa Catchment Area Development (Strategia de dezvoltare a bazinului hidrografic Tisa). Coordonator: VÁTI Compania Maghiară Publică Non-profit cu Răspundere Limitată pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană, Budapesta, Ungaria. Parteneri din: Austria, România, Serbia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria, 2009-2012.
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube