Strategia de dezvoltare a comunei Aiton

Strategia de dezvoltare a comunei Aiton

Coordonator: Pompei Cocean
Colectiv de elaborare: Ana-Maria Pop, Hognogi Gheorghe-Gavrilă, Mihalca Izabela-Amalia, Spânu Smaranda
Editura: Risoprint
Anul apariţiei: 2014

Detalii: 129 p., format A4, 97 fig., 83 titluri bibliografice, ISBN 978-973-53-1192-6


Elaborată de un colectiv de tineri cercetători ai Centrului de Geografie Regională, sub îndrumarea prof. univ. dr. Pompei Cocean, lucrarea prezintă potenţialele direcţii de dezvoltare ale unei unităţi administrative de rang inferior, comunal, în speţă comuna Aiton, judeţul Cluj. Trecând prin filtrul radiografierii obiective a realităţii teritoriale (potenţial natural şi demografic, reţeaua de localităţi, patrimoniul construit, infrastructura tehnică a teritoriului, activităţile economice şi socio-culturale), comuna Aiton întruneşte toate valenţele unei comunităţi receptivă la optimizare, inovare şi competitivitate teritorială. Poziţia periferică a celor două localităţi componente, Aiton şi Rediu, la extremitatea estică a Dealurilor Feleacului şi părăsirea drumului roman ce traversa Aitonul, în Evul Mediu, în pofida importanţei istorice pe care o deţinea această aşezare în Antichitate, au dus la conturarea unui rural profund. Cu o viziune de dezvoltare preconizată pentru următoarea jumătate de veac (până în 2050), comuna Aiton are toate atributele metamorfozării ei într-o unitate teritorială dinamică, prin redresarea economică pe baza creşterii pretabilităţii agricole, a regenerării umane şi a valorificării patrimoniului material şi spiritual al comunei.

Related Articles