Amenajarea teritoriilor periurbane. Studiu de caz: Zona periurbană Bistriţa

Amenajarea teritoriilor periurbane. Studiu de caz: Zona periurbană Bistriţa

Coordonator: Pompei Cocean
Colectiv de elaborare: Surd Vasile, Zotic Vasile, Sorocovschi Victor, Ciangă Nicolae, Păcurar Alexandru, Bodocan Voicu, Nicoară Liviu, Dezsi Ştefan, Oncu Marcel, Ipatiov Filip, Puiu Viorel, Vescan Iuliu, Man Titus, Ilovan Oana-Ramona, Filip Sorin, Puşcaş Angelica, Irimuş Ioan Aurel, Surdeanu Virgil, Haidu Ionel, Şerban Gheorghe, Benedek József, Moldovan Florin, Croitoru Adina-Eliza, Bătinaş Răzvan, Moldovan Sandu-Ciprian, Fodorean Ioan, Boia Nastasia

Editura: Presa Universitară Clujeană
Anul apariţiei: 2007
Detalii: 272 p., format A4, 53 fig., 10 planşe, 61 titluri bibliografice
ISBN: (10) 973-610-466-4, (13) 978-973-610-466-4

Introspecţiile menite a  radiografia „starea” unui teritoriu în vederea elaborării de strategii de dezvoltare durabilă  au  grade diferite  de complexitate, în strânsă corelaţie cu mărimea entităţii spaţiale abordate (regiune, zonă, loc) şi cu diversitatea planurilor care interfaţează. Studiul de amenajare, aplicat aici unei structuri teritoriale aparte, dar extrem de răspândită şi de caracteristică – numită zonă periurbană – îşi propune, indiferent de locaţia sa (în acest caz, zona periurbană a municipiului Bistriţa) să reliefeze potenţialul de devenire al spaţiului respectiv, luând ca reper, în mod indispensabil, ca o condiţie sine qua non, stadiul momentului de faţă, alături de reliefarea disfuncţiilor existente. Importanţa şi viabilitatea acestui studiu de amenajare este înmagazinată în fidelitatea evidenţierii structurii şi funcţiilor sistemului teritorial periurban, a elaborării acelor strategii de dezvoltare sectorială capabile să antreneze întregul potenţial al zonei şi care să o transforme, într-un interval temporal cât mai scurt, într-un actor competitiv pe piaţa regională, naţională sau internaţională.

Related Articles