Planificare teritorială: de la teorie la practică. Studii de caz din Ţara Maramureşului

E-BOOK 

Planificare teritorială: de la teorie la practică. Studii de caz din Ţara Maramureşului

Coordonatori: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Ana-Maria Pop, Lelia Papp, Ibolya Török, Alexandra-Camelia Potra, Simona Mălăescu, Cristian-Emanuel Adorean, Cosmina-Daniela Ursu
Editura: Presa Universitară Clujeană
Anul apariţiei: 2020
Detalii: 137 p., format B5, 40 fig., 86 titluri bibliografice, eISBN 978-606-37-0808-4

Publicaţia însumează rezultatele a cinci proiecte realizate de studenţii Facultăţii de Geografie în cadrul practicii de specialitate coordonate de Centrul de Geografie Regională. Tematica celei de-a treia ediţii, desfăşurată de această dată în Ţara Maramureşului, în intervalul 13 martie – 23 mai 2019, s-a axat pe surprinderea câtorva ipostaze ale multiculturalismului într-un teritoriu cu materializări vizibile ale convieţuirii şi interferenţei mai multor etnii. Studiile cuprinse în carte urmează tiparul unor lucrări de planificare şi amenajare teritorială, putând deveni oricând materiale suport pentru alte cercetări, perspective în procesul de planificare strategică pentru actorii locali implicaţi sau chiar viziuni diferite de percepere a realităţii unor comunităţi locale.

Related Articles