Planificarea şi amenajarea teritoriului zonal. Studiu de caz: Valea Hârtibaciului

Planificarea şi amenajarea teritoriului zonal. Studiu de caz: Valea Hârtibaciului 

Coordonator: Pompei Cocean
Colectiv de elaborare: Vescan Iuliu, Zotic Vasile, Pop Ana-Maria, Sorocovschi Victor, Surdeanu Virgil, Dezsi Ştefan, Oncu Marcel, Nicoară Liviu, Filip Sorin, Puiu Viorel, Rusu Raularian, Boţan Cristian Nicolae, Ilovan Oana-Ramona, Cocean Radu, Holobâcă Iulian, Fodorean Ioan, Moldovan Sandu-Ciprian, Fonogea Silviu-Florin, Boia Nastasia
Editura: Presa Universitară Clujeană
Anul apariţiei: 2010
Detalii: 216 p., format A4, 42 fig., 6 planşe, 69 titluri bibliografice, ISBN: 978-973-595-104-7

Situată chiar în inima ţării, Valea Hârtibaciului, contrar avantajelor poziţionale de care dispune, se caracterizează printr-un accentuat ruralism, devenind un teritoriu de profundă izolare. În afară de acest prim aspect, individualizarea unui spaţiu mental propriu, suprapunerea peste Podişul Hârtibaciu, definit de prezenţa arealelor protejate, sau iniţiativele comunităţii de constituire a unei microasociaţii de dezvoltare socio-economică care să le servească interesele constituie premisele de susţinere a devenirii teritoriului zonal ca regiune de program. Prezenta lucrare şi-a propus, cu obstinenţă, să treacă dincolo de situaţia teritorială existentă şi să prezinte, justificat şi obiectiv, un ansamblu de direcţii, măsuri şi obiective, particularizate pentru domeniile principale de acţiune (mediu, resurse socio-umane, economie, infrastructura tehnică, reţeaua de localităţi, patrimoniul construit etc.).

Related Articles