CREATONVIL

2019-2021 – PATRIMONIU ŞI ÎNNOIRE URBANĂ: SPAŢIILE CREATIVE, CULTURA INCLUSIVĂ ŞI ANTRENAREA SPIRITULUI CIVIC Codul proiectului: CREATONVIL/17-AUF Proiect finanţat prin Programul PN III/Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral/Modulul AUF-RO Perioada de implementare: 1 martie 2019 – 31 decembrie 2021 Buget proiect UBB 25.853 RON Autoritatea contractantă: Agenţia…

DISRUR

2016-2017 – DISPARITĂŢI DEMOGRAFICE ÎN SPAŢII RURALE Codul proiectului: DISRUR/14-AUF Proiect finanţat prin Programul PN III/Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral/Modulul AUF-RO    Perioada de implementare: august 2016 – octombrie 2017 Buget proiect: 67.388 RON Autoritatea contractantă: Institutul de Fizică Atomică – IFA…

TICAD

2009-2012 – TISA CATCHMENT AREA DEVELOPMENT Codul proiectului: SEE/A/638/4.2/X – TICAD Proiect finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei Perioada de implementare: 01.05.2009-28.02.2012 Parteneri: Partener coordonator: VÁTI Compania Maghiară Publică Non-profit cu Răspundere Limitată pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană (Ungaria);…