Strategii de dezvoltare urbană. Studiu de caz: Municipiul Craiova

Strategii de dezvoltare urbană. Studiu de caz: Municipiul Craiova

Coordonator: Pompei Cocean
Colectiv de elaborare: Zotic Vasile, Puiu Viorel, Vrabete Mihaela, Pleniceanu Vasile, Tomescu Viorica, Ciangă Nicolae, Cocean Radu, Boţan Cristian Nicolae, Ilovan Oana-Ramona, Irimuş Ioan Aurel, Dezsi Ştefan, Surd Vasile, Moldovan Florin, Bodocan Voicu, Grigoraş Constantin, Vescan Iuliu, Ipatiov Filip, Croitoru Adina-Eliza, Şerban Gheorghe, Păcurar Alexandru, Filip Sorin, Holobâcă Iulian, Marinescu Ioan, Boengiu Sandu, Golea Cornel, Curcan Gheorghe, Marinescu Emil, Vlăduţ Alina, Popescu Liliana, Man Titus, Moldovan Sandu-Ciprian, Licurici Mihaela, Ionuş Oana, Boia Nastasia

Editura: Presa Universitară Clujeană
Anul apariţiei: 2011
Detalii: 226 p., format A4, 41 fig., 7 planşe, 108 titluri bibliografice, ISBN 978-973-595-257-0

Apărută într-un context socio-politic guvernat de o serie de modificări urbanistice mai mult sau mai puţin reuşite, această nouă lucrare a colecţiei Planificare şi amenajare teritorială, Strategii de dezvoltare urbană, editată de Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, aduce în prim plan o altă perspectivă de amenajare a unui teritoriu la nivel microscalar – oraşul. Disfuncţiile, disparităţile existente la nivel teritorial, fie că raportarea se face la activităţile socio-economice şi asigurarea competitivităţii lor, la evaluarea resurselor naturale existente şi măsurile de conservare a lor, fie la infrastructurile tehnico-edilitare şi turistice ce asigură accesibilitatea populaţiei şi interconectivitatea aşezărilor, dar şi oportunităţile prefigurate reclamă asumarea unor decizii/soluţii menite a transforma respectivul loc/areal/teritoriu într-un important pol de creştere sau arie gravitaţională. Un rol asumat, în primă instanţă, de Primăria municipiului Craiova, secondat de elaboratorul documentaţiei şi conştientizat şi responsabilizat ulterior de comunitatea locală. Cu o importantă concentrare de specializări medicale şi ale învăţământului universitar, o economie în curs de afirmare, cu paşi direcţionaţi dinspre ramurile industriale tradiţionale spre industrii cu un puternic caracter inovativ, şi un puternic caracter întreprinzător al localnicilor, Craiova se remarcă drept un oraş cu valenţe metropolitane transnaţionale, unde locul tradiţiei este completat, şi nu suprimat, de un mediu inovativ. Viziunea strategică propusă are în vedere tocmai aceste trăsături definitorii ale municipiului Craiova, creşterea calităţii vieţii sau existenţa unei administraţii publice performante, dublată de o capacitate crescută de susţinere a comunităţii locale devenind principalele deziderate ale prezentei strategii, exprimate ca intenţii de-a lungul direcţiilor de dezvoltare, a obiectivelor, măsurilor şi acţiunilor concrete formulate.

Related Articles