Strategia de Dezvoltare a Bazinului Hidrografic Someş

Descarcă

Strategia de Dezvoltare a Bazinului Hidrografic Someş / Development Strategy of the Someş Catchment Area / A Szamos Vízgyűjtő Területének Fejlesztési Stratégiája

Coordonatori: Pompei Cocean, Annamária Göncz
Colectiv de elaborare: Pop Ana-Maria, Papp Lelia, Bătinaş Răzvan-Horaţiu, Boţan Cristian-Nicolae, Cocean Radu, David Nicoleta-Afrodita, Dezsi Ştefan, Filip Sorin, Fodorean Ioan, Gligor Viorel, Man Titus-Cristian, Moldovan Sandu Ciprian, Nagy Egon, Petrea Dănuţ, Rus Ioan, Rusu Raularian, Şerban Gheorghe, Vescan Iuliu, Boia Nastasia, Magócs Krisztina, Devecseri Anikó, Huszár Szilvia, Illés István, Jaschitzné Cserni Tímea, Kulcsár Gábor, Schneller Krisztián, Staub Ferenc, Vaszocsik Vilja, Vartanoff Adriana, Popescu Alina-Oana, Coman Teodora, Cazacu Amelia, Huzui Alina, Chicoş Alina, Simionescu Roxana, Stancu Elena, Toth Georgiana, Dumitru Mărioara 

Editura: Risoprint
Anul apariţiei: 2012
Detalii: 274 p., format A4, 41 fig., 40 titluri bibliografice, ISBN 978-973-53-0736-3

Această carte a fost realizată de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca, în colaborare cu VÁTI – Compania Maghiară Publică Non-profit cu Răspundere Limitată pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană, Budapesta, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Bucureşti şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Bucureşti. Materialul include rezultatele proiectului pilot dedicat bazinului hidrografic Someş, elaborat în cadrul proiectului intitulat Dezvoltarea bazinului hidrografic Tisa (SEE/A/638/4.2./X – TICAD), finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei. Scopul acestui proiect pilot a fost acela de a stabili un cadru comun şi o reţea transnaţională de experţi cu privire la oferirea unor soluţii privind riscurile naturale, antropice şi industriale şi dezvoltarea socio-economică. Prima parte a cărţii surprinde o analiză integrată detaliată a arealului, reflectând starea environmentală (cele mai importante surse de poluare, arii de conflict, situri SEVESO, exploatări miniere), economică a acestuia, dar şi aspecte vizând gestiunea resurselor de apă. Au fost luate în calcul şi analiza factorilor de decizie şi identificarea oportunităţilor de dezvoltare, a riscurilor sau ameninţărilor. Cea de-a doua parte include rezultatele strategiei de dezvoltare şi formularea unor recomandări de politici pentru factorii de decizie de la nivel naţional, regional şi local.

Related Articles