Prelegere despre competitivitatea în UE

Prelegere despre competitivitatea în UE, 17-18 aprilie 2011, Cluj-Napoca

În decursul lunii aprilie 2011, Centrul de Geografie Regională s-a bucurat de vizita doctorandului Universităţii Paul Valéry din Montpellier, Gilles Ardinat, semnatar al unei teze de doctorat dedicată studiului competitivităţii, Géographie de la compétitivité. Mesures, représentation et gouvernance de la performance économique des nations dans la mondialisation [Geografia competitivităţii. Măsuri, reprezentare şi guvernanţa performanţei economice a naţiunilor în contextul globalizării], sub îndrumarea prof. univ. dr. Jean-Marie Miossec. Dl. Ardinat a susţinut două prelegeri studenţilor Facultăţii de Geografie – La France est-elle compétitive? [Franţa – o ţară competitivă?] şi L’organisation territoriale de la France [Organizarea teritorială a Franţei] –, primind un feed-back pozitiv din partea acestora.

Află mai multe:
Ardinat Gilles (2012), Comprendre la mondialisation en 10 leçons, Editions Ellipses, Paris, 192 p.

Ardinat Gilles (2013), Géographie de la compétitivité, Presses Universitaires de France, Paris, 244 p.

Related Articles