A 4-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Disparităţi Regionale: Tipologie, Impact, Management”

A 4-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Disparităţi Regionale: Tipologie, Impact, Management”, 23-24 octombrie 2010, Cluj-Napoca

Organizatori: Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul de Studii Regionale, Cluj-Napoca

Urmând tematica ediţiilor anterioare, conferinţa s-a axat pe discutarea celor mai recente preocupări şi cercetări legate de dezvoltarea regională, tipologia, impactul şi practicile de diminuare a disparităţilor regionale, alternativele de scoatere din criză a regiunilor sau arealelor aflate în declin.

Conferinţa ICRD 2010 a reunit 120 participanţi din Franţa, Italia, România, Slovenia şi Ungaria şi a inclus 85 de lucrări prezentate în cadrul a patru secţiuni.

Conferinţa internaţională Disparităţi Regionale: Tipologie, Impact, Management – Programul conferinţei

Related Articles