A 2-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Disparităţi Regionale: Tipologie, Impact, Management”

A 2-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Disparităţi Regionale: Tipologie, Impact, Management”, 20-22 octombrie 2006, Cluj-Napoca

Organizator: Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Ca urmare a reacţiilor pozitive din partea participanţilor la prima ediţie a conferinţei, a doua ediţie a acordat o atenţie specială disparităţilor regionale, o temă extrem de actuală şi de fertilă, cu o mare valoare practică. Disparităţile reprezintă antipodal coeziunii teritoriale. Atenuarea sau înlăturarea lor se constituie într-un deziderat al oricărei acţiuni de planificare şi amenajare a spaţiului, respectiv al strategiilor de dezvoltare economico-socială. Reliefarea formelor pe care acestea le îmbracă, tipologia lor, dar mai ales managementul acestora devin subiecte de real interes pe care conferinţa le va găzdui în analizele sale o dată la doi ani.

Ca urmare, ediţia a doua a ajuns să reunească 80 de participanţi din şase ţări: Franţa, Germania, Olanda, Republica Moldova, România şi Ungaria, iar cele 55 de lucrări susţinute au abordat aspecte diverse privind dezvoltarea regională şi disparităţile teritoriale.

Conferinţa internaţională Disparităţi Regionale: Tipologie, Impact, Management – Programul conferinţei

Related Articles