Europa. Exerciţii de analiză geografică integrată

E-BOOK

Europa. Exerciţii de analiză geografică integrată

Autor: Gheorghe-Gavrilă Hognogi
Anul apariţiei: 2019
Editura: Risoprint
Detalii: 58 p., 44 figuri, 36 tabele şi grafice, 18 titluri bibliografice, ISBN 978-973-53-2290-8
Editura: Presa Universitară Clujeană, eISBN 978-606-37-0510-6

O lucrare cu structura propusă a fi în măsură să ofere, de o manieră sintetizată, răspunsuri la întrebări despre evoluţia continentului european în toate cele trei planuri temporale: trecut, prezent şi, mai ales, viitor. Necesitatea oferirii acestor răspunsuri de către mediul universitar românesc este justificat, în primul rând, de amplasarea României în Europa, şi nu în alt continent, apoi de faptul că apreciem înţelegerea cadrului imediat exterior nivelului naţional ca şi o nevoie firească, atât în contextul dinamicii fluxurilor de informaţii, de unde greu se pot diferenţia cele corecte de cele intenţionat viciate corecte, dar nu numai. Cele trei capitole încearcă să înfăţişeze „povestea succesului” unui continent din trei perspective geografice diferite:1. Limite; 2. Relieful. Evoluţie şi implicaţii în economia continentului; 3. Caracteristicile climatico-hidrice. Pentru a avea o imagine completă din punct de vedere geografic, mai sunt necesare analize asemănătoare din alte, credem noi, cinci perspective: 4. Specificităţi biopedologice; 5. Aspecte demografice; 6. Tipare economice europene; 7. Moştenirea istorică (elemente de patrimoniu cultural); 8. Provocări actuale şi viitoare (aspecte de geopolitică).

Related Articles