Iuliu VESCAN

Iuliu VESCAN Conf. univ. dr.   Web of Science ResearcherID: ABC-1911-2020 0000-0001-6845-7152   Domenii de competenţă: Evaluare strategică de mediu; Strategii de mediu locale şi regionale; Planificare şi dezvoltare regională Specialist atestat RUR cu drept de semnătură pentru documentaţii de…

Ibolya TÖRÖK

Ibolya TÖRÖK Conf. univ. dr.   Web of Science ResearcherID: AAS-8614-2021 0000-0002-2993-5286   Domenii de interes profesional: Disparităţi teritoriale; Analize cantitative; Tehnici de anchetă socială; Amenajarea teritoriului; Dezvoltarea periferiilor e-mail: ibolya.torok@ubbcluj.ro Curriculum Vitae (pdf) Publicaţii (selecţie): Cărţi Cocean Pompei, Pop…

Marin ILIEŞ

Marin ILIEŞ Conf. univ. dr.   Web of Science ResearcherID: ABG-1346-2020 0000-0002-3443-3918   Domenii de interes profesional: Geografia turismului; Metodologia cercetării în turism şi geografie regională; Map-design şi cartografiere turistică; Amenajare turistică; Branding turistic; Operaţiuni de turism; Managementul proiectelor de…

Gabriela ILIEŞ

Gabriela ILIEŞ Conf. univ. dr.   Web of Science ResearcherID: N-3055-2019 0000-0001-7362-0364   Domenii de interes profesional: Geografia turismului; Geografie aplicată; Prospectare turistică; Geografia Maramureşului; Cartografie turistică e-mail: gabriela.ilies@ubbcluj.ro Curriculum Vitae (pdf) Publicaţii (selecţie): Cărţi Ilieş, M., Ilieş Gabriela, Hotea Mihai…

Sorin FILIP

Sorin FILIP Conf. univ. dr.   Web of Science ResearcherID: F-2036-2018 0000-0003-2758-4184   Domenii de interes profesional: Geografie regională; Planificare teritorială e-mail: sorin.filip@ubbcluj.ro Curriculum Vitae (pdf) Publicaţii (selecţie): Cărţi Cocean  Pompei,  Filip  Sorin  (2011), Geografia  regională  a  României,  Ediţia  a…

Titus Cristian MAN

Titus Cristian MAN Conferenţiar univ. dr. Secretar ştiinţific   Web of Science ResearcherID: AAC-9467-2020 0000-0001-9331-054X   Domenii de interes profesional: GIS; Cartografie Digitală; Teledetecţie; Mobilitate Specialist atestat RUR cu drept de semnătură pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism (simbolurile…

Raularian RUSU

Raularian RUSU Conferenţiar univ. dr. Director executiv   Web of Science ResearcherID: ABF-7674-2020 0000-0003-3851-4296   Domenii de interes profesional: Organizarea spațiului geografic; Planificarea teritoriului; Regiuni transfrontaliere; Geografie regională; Geografie istorică; Amenajarea teritoriului; Geografia așezărilor; Planificare spațială integrată; Geografie urbană; Politici…