Corelarea rezultatelor proiectului TICAD cu Planul de Management al Bazinului Râului Tisa

Corelarea rezultatelor proiectului TICAD cu Planul de Management al Bazinului Râului Tisa, 30 aprilie 2013, Cluj-Napoca

Aflat pentru două săptămâni în România, alături de alţi colegi de la aceeaşi universitate, tânărul doctorand al Universităţii Southern Illinois şi cercetător IGERT, William Cherry, a avut o întrevedere, la sediul Centrului de Geografie Regională, cu prof. univ. dr. Pompei Cocean, asist. univ. drd. Lelia Papp şi cercetător dr. Ana-Maria Pop, prezenţi în calitate de membri ai echipei de management al proiectului TICAD. Tânărul cercetător Cherry a prezentat ideea proiectului în care era angrenat, respectiv realizarea unui Plan de management al bazinului hidrografic Tisa, insistând asupra elementelor hidrografice existente şi solicitarea de a avea acces la baza de date şi rezultatele proiectului TICAD. Domnul Cocean a venit în întâmpinarea solicitudinii adresate, prin prezentarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului TICAD şi diseminarea celor mai relevante aspecte din cadrul proiectului descris (publicaţii, articole, bază de date), dar şi prin conferirea principalelor date de contact ale partenerilor din proiect. Rezultate ale muncii de pe teren şi rezultate parţiale ale proiectului TICAD se regăsesc în lucrarea Tisza River Connectivity: Past Losses, Present Dynamics, and Future Opportunities.

Related Articles