A 6-a Conferinţă internaţională Disparităţi Regionale şi Dezvoltare Regională: de la cercetare ştiinţifică la recomandări de politici şi a 10-a Aniversare a Centrului de Geografie Regională

A 6-a Conferinţă internaţională Disparităţi Regionale şi Dezvoltare Regională: de la cercetare ştiinţifică la recomandări de politici şi a 10-a Aniversare a Centrului de Geografie Regională, 18-19 octombrie 2014, Cluj-Napoca

Organizatori: Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu Centrul de Studii Economice şi Regionale, Academia Maghiară de Ştiinţe, Institutul de Studii Regionale, Pécs şi Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Colectivul de Geografie, Cluj-Napoca

Conferinţa a fost dedicată celebrării rezultatelor Centrului de Geografie Regională în cei 10 ani de activitate şi stabilirii, împreună cu participanţii prezenţi, a unei platforme comune privind fenomenul dezvoltării regionale în următorii ani prin anticiparea viitoarelor provocări.Conferinţa s-a axat pe două teme majore: Rezultate privind dezvoltarea regională (din trecut în prezent), prin care se abordează cadrul teoretic şi aplicativ al dezvoltării regionale, transpus prin intermediul impactului dezvoltării regionale în teritoriu, a tipologiilor disparităţilor regionale prezente şi a gestionării optime a disfuncţiilor existente şi Provocări şi scenarii privind viitorul dezvoltării regionale, destinată unei perspective particulare asupra viitorului dezvoltării regionale, ţinându-se cont de principalele provocări din domeniu şi de politicile implementate de factorii de decizie responsabili în vederea creării unei dezvoltări durabile sau a identificării unei identităţi regionale specifice. La invitaţia de a participa la conferinţă au răspuns peste 110 participanţi din Italia, România şi Ungaria.

Conferinţa internaţională Dezvoltarea Regională şi Disparităţile Teritoriale – Programul conferinţei

Related Articles