A 7-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Dezvoltarea Regională şi Disparităţile Teritoriale

A 7-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Dezvoltarea Regională şi Disparităţile Teritoriale, 15-16 octombrie 2016, Cluj-Napoca

Organizatori: Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Colectivul de Geografie şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Principalul obiectiv al acestei manifestări ştiinţifice a constat în crearea unei platforme comune pentru oamenii de ştiinţă, cercetători, doctoranzi şi specialişti din varii domenii în vederea prezentării rezultatelor cercetării lor şi a discutării noilor tendinţe şi provocări legate de fenomenul dezvoltării regionale.

Conferinţa ICRD 2016 s-a axat pe următoarele teme:
1. Rezultate privind dezvoltarea regională (din trecut în prezent). Prima temă a abordat cadrul teoretic şi aplicativ al dezvoltării regionale, transpus prin intermediul impactului dezvoltării regionale în teritoriu, a tipologiilor disparităţilor regionale prezente şi a gestionării optime a disfuncţiilor existente.

2. Provocări şi scenarii privind viitorul dezvoltării regionale. Cea de-a doua temă a fost destinată unei perspective particulare asupra viitorului dezvoltării regionale, ţinându-se cont de principalele provocări din domeniu şi de politicile implementate de factorii de decizie responsabili în vederea creării unei dezvoltări durabile sau a identificării unei identităţi regionale specifice.

Temele au fost aprofundate de cei peste 60 de participanţi din Algeria, Canada, Iran, Republica Moldova, România, Ungaria şi Slovenia.

Conferinţa Internaţională „Dezvoltarea Regională şi Disparităţile Teritoriale” – Programul conferinţei

Related Articles