Strategia de Dezvoltare Teritorială a României în dezbatere publică

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României în dezbatere publică

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a elaborat proiectul Strategiei de dezvoltare teritorială a României, subintitulat România policentrică 2035. Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni, un document programatic, pe termen lung – până în 2035, în care sunt stipulate principalele direcţii de dezvoltare ale României. După aprobarea versiunii finale, acest document va fundamenta documentele strategice de nivel regional, judeţean şi local (strategii de dezvoltare teritorială, planuri de amenajare ale teritoriului), planuri de urbanism şi alte documente cu impact teritorial major.

Reprezentanţi ai Centrului de Geografie Regională au făcut parte din Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială (CCCT).

Related Articles