Strategia de dezvoltare a comunei Aiton – o strategie pe termen lung pentru comunitatea locală

Strategia de dezvoltare a comunei Aiton – o strategie pe termen lung pentru comunitatea locală 

Elaborată în 2013 şi publicată un an mai târziu, Strategia de dezvoltare a comunei Aiton, coordonată de prof. univ. dr. Pompei Cocean, aduce pentru comunitatea locală  „[…] nişte lucruri care ar putea duce la dezvoltarea comunei, la îmbunătăţirea populaţiei prin vârstă, calitate, creşterea numărului de tineri; sunt date nişte idei şi jaloane care ar putea duce la unele investiţii, crearea unor locuri de muncă, atragerea unor tineri” sau dezvoltarea de ferme mici ori crearea de pensiuni agroturistice, conform declaraţiei primarului comunei, Nicolae Făgădar (AgoraMediaTv, 2015).

 

Related Articles