A 10-a Aniversare a Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale şi a 8-a Conferinţă Internaţională „Schimbări Structurale Regionale în Uniunea Europeană”

A 10-a Aniversare a Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale şi a 8-a Conferinţă Internaţională „Schimbări Structurale Regionale în Uniunea Europeană”, 24-25 iunie 2011, Cluj-Napoca

Organizatori: Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale, Bucureşti, în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Cluj-Napoca

Găzduită de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, în parteneriat cu Facultatea de Studii Europene şi Facultatea de Geografie, conferinţa a inclus peste 80 lucrări şi peste 150 participanţi din centre universitare, institute de cercetare, instituţii administrative din ţară şi străinătate. Privită din perspectiva interdisciplinarităţii, tematica conferinţei a urmărit principalele direcţii de dezvoltare ale fenomenului regional european, precum: efectele economiei de tranziţie asupra coeziunii teritoriale, clustere regionale şi IMM-uri, paradigma noii creşteri economice, creşterea economică endogenă, interferenţe rurale şi regionale, guvernanţa în societatea bazată pe cunoaştere, dezechilibrele migraţiei şi pieţei locurilor de muncă.

Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale

 

Related Articles