A 5-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Disparităţi Regionale: Tipologie, Impact, Management”

A 5-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Disparităţi Regionale: Tipologie, Impact, Management”, 20-21 octombrie 2012, Cluj-Napoca

Organizatori: Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Bucureşti

Conferinţa a fost dedicată împărtăşirii ideilor privind evoluţia unor fenomene regionale şi a stabilirii, împreună cu participanţii prezenţi, a unei platforme comune privind fenomenul dezvoltării regionale. Axată pe problematica disparităţilor regionale, conferinţa a inclus prezentarea a peste 70 lucrări, susţinute în cadrul a 3 secţiuni: Disparităţi naţionale şi internaţionale, Disparităţi intraregionale şi Disparităţi urbane şi intraurbane.

Conferinţa internaţională Disparităţi Regionale: Tipologie, Impact, Management – Programul conferinţei

Related Articles